M1020 Matematika I - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/3/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (přednášející)
RNDr. Petra Bušková (cvičící)
Mgr. Petr Liška, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
M1020/01: Po 8:00–10:50 M4,01024, P. Šišma
M1020/02: Po 11:00–13:50 M4,01024, P. Šišma
M1020/03: Čt 15:00–17:50 M5,01013, P. Bušková
Předpoklady
NOW ( M1010 Matematika I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je procvičit potřebné techniky diferenciálního a integrálního počtu a lineární algebry probírané v přednášce M1010. Na konci kurzu budou studenti ovládat základy kalkulu a lineární algebry.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen používat nástroje diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné, nekonečných číselných a mocninných řad a základy lineární algebry, zejména;
- řešit soustavu lineárních rovnic;
- určit extrémy a průběh funkce;
- spočítat základní integrály;
- spočítat obsah plochy a objem rotačního tělesa;
- určit rozvoj funkce do mocninné řady.
Osnova
  • Základní vlastnosti funkcí
  • Výpočty limit
  • Techniky derivování
  • Průběhy funkcí
  • Extrémální úlohy
  • Integrovací techniky
  • Výpočty determinantů
  • Řešení soustav lineárních rovnic
Literatura
  • DOŠLÁ, Zuzana. Matematika pro chemiky, 1.díl. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 120 s. ISBN 978-80-210-5263-5. info
Výukové metody
Standardní cvičení k matematické přednášce. Řešení příkladů k problematice probírané v přednášce.
Metody hodnocení
Seminář, nutná alespoň 80% účast. Během semestru jsou 2 písemné testy, každý má obvykle 5 příkladů. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 50% bodů z každého testu.
Navazující předměty
Informace učitele
V úvodu semináře budou také řešeny středoškolské úlohy na téma funkcí a komplexní čísla.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.