M1555 Kombinatorika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (přednášející)
Mgr. Jakub Juránek (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 M2,01021
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M1555/01: Po 18:00–19:50 M1,01017, J. Juránek
M1555/02: Po 16:00–17:50 M1,01017, J. Juránek
Předpoklady
M1115 Lineární algebra a geom. 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úvodní kurs kombinatoriky.
Výstupy z učení
Úvodní kurs kombinatoriky.
Osnova
  • Základní kombinatorické funkce. Variace, permutace, kombinace. Rozklady množin. Rozklady a kompozice přirozených čísel. Princip inkluze a exkluze. Rekurentní formule a jejich řešení. Bloková schémata, latinské čtverce, konečné geometrie.
Literatura
  • FUCHS, Eduard. Diskrétní matematika pro učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 178 s. ISBN 80-210-2703-7. info
  • VILENKIN, Naum Jakovlevič. Kombinatorika [Vilenkin, 1977] : Kombinatorika (Orig.). 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1977. 298 s. info
  • NEŠETŘIL, Jaroslav. Kombinatorika [Nešetřil, 1975]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 160 s. info
Výukové metody
Přednáška: teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady
Cvičení: teoretické cvičení zaměřené na procvičení základních pojmů a tvrzení, samostatné řešení úloh, včetně úloh komplexnějšího charakteru
Metody hodnocení
Hodinový písemný test, následná ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/M1555