M1VM01 Algoritmizace úloh a numerické výpočty

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Veronika Hajnová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:50 MP1,01014
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M1VM01/01: St 14:00–14:50 MP1,01014, L. Přibylová
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/24, pouze zareg.: 0/24, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/24
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je praktické zvládnutí získaných teoretických poznatků v oblasti užití lineární algebry za pomocí dostupného software.
Výstupy z učení
Student má praktické znalosti v oblasti užití lineární algebry včetně algoritmizace úloh a implementace pomocí dostupného software.
Osnova
 • Seznámení s používaným software
 • Základní výpočty a numerické chyby
 • Výpočty lineární algebry: vektory, matice, systémy lineárních rovnic
 • Lineární modely a maticový počet
 • Geometrie a lineární algebra
 • Typické úlohy a jejich algoritmizace
Literatura
 • KLIMA, Richard E., Neil SIGMON a Ernest L. STITZINGER. Applications of abstract algebra with Maple and Matlab. 2nd. ed. Boca Raton, Fla.: Chapman & Hall/CRC, 2007. 505 s. ISBN 9781584886105. info
 • BAUER, Luboš a Arnošt SVOBODA. Výuka matematiky s využitím programu MATLAB. In Sborník příspěvků. první vydání,152str. Brno: nakladatelství KONVOJ spol. s r.o., 2003. s. 14-17, 4str. ISBN 80-7302-051-3. info
 • GANDER, Walter a Jiří HŘEBÍČEK. Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and Matlab. 1. vyd. Beijing, China: Higher Education Press, Beijing, 1999. 330 s. ISBN 7-04-006935-0. info
 • PÄRT-ENANDER, Eva. The Matlab handbook. Harlow: Addison-Wesley, 1997. xv, 423 s. ISBN 0-201-87757-0. info
Výukové metody
Demonstrace vybraných metod a praktická cvičení na počítačích.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělován na základě vypracování cílového projektu.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/elearning/warp?kod=M1VM01;predmet=903188;qurl=%2Fel%2F1431%2Fpodzim2016%2FM1VM01%2Findex.qwarp;zpet=%2Fauth%2Fel%2F1431%2Fpodzim2016%2FM1VM01%2Findex.qwarp%3Finfo;zpet_text=Zp%C4%9Bt%20do%20Spr%C3%A1vce%20soubor%C5%AF
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/M1VM01