M3521 Geometrie 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. (přednášející)
Bc. Kristýna Bisová (cvičící)
Bc. Karolína Klempířová (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 M2,01021
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M3521/01: Út 16:00–17:50 M5,01013, K. Klempířová
M3521/02: Út 18:00–19:50 M5,01013, K. Bisová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 30 )
Předpokladem je znalost předmětů M1500 Algebra 1 a M 2500 Algebra 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu:
- analytická teorie lineárních geometrických útvarů v afinních a euklidovských prostorech libovolných dimenzí s důrazem na rovinu a trojrozměrný prostor;
- zvládnutí výpočetních technik pro řešení polohových a metrických úloh;
- podpora prostorové představivosti studentů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- využít analytickou metodu k řešení polohových úloh v afinním prostoru libovolné dimenze s důrazem na dimenze 2 a 3;
- využít analytickou metodu k řešení metrických úloh v euklidovském bodovém prostoru libovolné dimenze s důrazem na dimenze 2 a 3.
Osnova
 • Afinní prostor:
 • - dimenze;
 • - afinní repér a afinní souřadnice;
 • - podprostory afinního prostoru a jejich vyjádření;
 • - vzájemné polohy podprostorů.
 • Euklidovský bodový prostor:
 • - kartézský repér a kartézské souřadnice;
 • - vzdálenosti podprostorů;
 • - kolmost podprostorů a odchylky podprostorů.
Literatura
  doporučená literatura
 • SEKANINA, Milan. Geometrie. I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 197 s. info
 • SEKANINA, Milan. Geometrie. II. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 307 s. info
 • HORÁK, Pavel a Josef JANYŠKA. Analytická geometrie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 151 s. ISBN 80-210-1623-X. info
  neurčeno
 • ŠMARDA, Bohumil. Analytická geometrie [Šmarda, 1978]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 157 s. info
Výukové metody
Přednáška a cvičení.
Metody hodnocení
Zkouška: ústní i písemná
Navazující předměty
Informace učitele
Úspěšné zvládnutí kurzu předpokládá znalost analytické teorie lineárních útvarů podepřené schopností samostatně řešit příslušné příklady.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/M3521