M7270 Komplexní analýza II

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ilya Kossovskiy, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:50 M3,01023
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M7270/01: Pá 12:00–13:50 M3,01023, I. Kossovskiy
Předpoklady
Diferenciální a integrální počet jedné a více proměnných, úvodní kurz komplexní analýzy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Jedná se o pokročilý kurz komplexní analýzy jedné a zejména více proměnných.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
porozumět základním rozdílům mezi komplexní analýzou v jedné a více proměnných
využít integrálních reprezentací holomorfních funkcí k odvození jejich vlastností a hraničního chování
porozumět vlastnostem a použití Bergmanova jádra a Bergmanovy projekce
ovládat techniky řešení nehomogenních Cauchy-Riemannových rovnic
Osnova
 • Princip argumentu
 • Rouchého věta
 • Hartogsův jev
 • integrální reprezentace holomorfních funkcí
 • Caychyho a Bochner-Martinelliho jádro
 • Bergmanovo jádro a projekce
 • Řešení nehomogenních Cauchy-Riemannových rovnic
 • základy CR geometrie
Literatura
 • RANGE, Michael R. Holomorphic functions and integral representations in several complex variables. 2nd corr. print. New York: Springer-Verlag, 1998. xv, 388 s. ISBN 0-387-96259-X. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení, domácí úlohy
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/M7270