M9PAD Aplikovaná analýza ekonomických dat

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Pezlarová (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
MS Excel, MS Powerpoint, Prezi nebo jiný prezentační program, SQL
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se seznámí s prací analytika a vypracuje analýzu reálných dat směřující k doporučení postupu. Seznámí se s používanými postupy pro konkrétní oblast (call centrum, finanční stránka bussines case, what-if analýzy). Naučí se prezentovat výsledky optimálně v závislosti na cílovém publiku.
Osnova
  • První blok
  • Student se setká s praktickým zadáním a kontextem příkladu, obdrží data a zadání. Formou diskuse si ujasní, kudy se v průběhu zpracování dat bude ubírat. Lektor se studenty probere požadavky na formu prezentace a doporučení, jak a co prezentovat. Následuje práce v týmech nebo samostatná, podpora na vyžádání formou konzultace.

  • Druhý blok
  • Prezentace závěrů po měsíci práce, dosažené výsledky, připravené výstupy. Diskuse. Výstupem jsou doporučení, jak práci dokončit: úpravy, změny, či požadavek na studenta, aby navrhl praktické ověření svých návrhů v pilotním provozu.

  • Třetí blok
  • Finální prezentace, důraz na jasnost závěrů, srozumitelnost doporučení a výsledků. Zpětná vazba od lektora a ostatních studentů. Diskuse, zhodnocení.

Literatura
  • KATINA, Stanislav, Miroslav KRÁLÍK a Adéla HUPKOVÁ. Aplikovaná štatistická inferencia I. Biologická antropológia očami matematickej štatistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 320 s. ISBN 978-80-210-7752-2. info
  • DUFEK, Jaroslav. Ekonometrie. Vyd. 1. V Brně: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 134 s. ISBN 8071576549. info
Výukové metody
Cvičení: 2 hod. týdně.
Metody hodnocení
Účast na cvičeních, domácí úkoly.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.