MA012 Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/30. 30h. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (přednášející)
RNDr. Marta Farková, CSc. (pomocník)
Garance
RNDr. Pavel Šišma, Dr.
Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
M6772 Sem. z didakt. deskr. geom. || NOW ( M6772 Sem. z didakt. deskr. geom. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe je zaměřena na praktické vedení výuky deskriptivní geometrie pod dohledem přítomného učitele. Zahrnuje minimálně 10 vyučovacích hodin náslechů a minimálně 10 vyučovacích hodin výstupů. Student se věnuje také provozním otázkám školy. Praxe předpokládá znalost středoškolské deskriptivní geometrie, její vzdělávací cíle a osnovy deskriptivní geometrie. Praxe je hodnocena učitelem příslušné školy a vedoucím praxe.
Osnova
  • - Provoz školy, pedagogická dokumentace - Výuka deskriptivní geometrie na škole - Vybavení pro výuku deskriptivní geometrie - Příprava na hodinu deskriptivní geometrie - Vlastní výuka deskriptivní geometrie - Kontrola výsledků výuky - Vedení pedagogické dokumentace
Literatura
  • PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 223 s. ISBN 8072544748. info
Výukové metody
Hospitace ve výuce a vlastní vedení výuky.
Metody hodnocení
Student absolvuje minimálně 10 hodin náslechů a 10 hodin vlastních výstupů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
praxi lze vykonat jako souvislou nebo průběžnou na vybrané střední škole.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.