MB143 Seminář z uspořádaných struktur

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Paseka, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Janda, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 13:00–14:50 M3,01023
Předpoklady
MB143 Sem. z usp. struktur || MC143 Sem. z usp. struktur
Znalosti na úrovni základních kurzů uspořádaných množin a algebry. Doporučuje se kontaktovat vyučujícího pro ověření vhodnosti semináře, který je směrován k potřebám doktorských studentů algebry.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jsou probírány vybrané partie z uspořádaných množin, ktere se postupně obměňují.Seznámit se s uspořádanými strukturami jako jsou efektové algebry či kvantové svazy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen používat základní metody pokročilé teorie uspořádaných množin.
Osnova
  • Efektové algebry, kvantové svazy.
Literatura
  • DVUREČENSKIJ, Anatolij. New Trends in Quantum Structures. Bratislava: Kluwer Acad. Publ., 2000. 541 s. ISBN 0-7923-6471-6. info
  • ROSENTHAL, Kimmo I. The theory of quantaloids. 1st pub. Harlow: Longman, 1996. 147 s. ISBN 0582294401. info
  • ROSENTHAL, Kimmo I. Quantales and their applications. Essex: Longman Scientific & Technical, 1990. 165 s. Pitman Research Notes in Mathematics Series 234. ISBN 0582064236. info
Výukové metody
Seminář s přednáškami účastníků
Metody hodnocení
Zápočet, potvrzuje aktivní účast.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/MB143