MUC02 Repetitorium školské matematiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:50 M1,01017
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je odhalit slabiny ve znalostech školské matematiky a pomoci je zacelit pomocí konzultací a domácí práce studentů.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student vědět, která školská témata vyžadují jeho další samostanou práci a bude ujištěn, že vše, co se doposud naučil, bude potřebovat v dalším studiu.
Osnova
  • Středoskolská matematika.
Literatura
  • PETÁKOVÁ, Jindra. Matematika :příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998. 287 s. ISBN 80-7196-099-3. info
Výukové metody
Domácí práce a konzultace.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020.