MUC25 Geometrie prostoru na SŠ

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MUC25/01: Čt 10:00–11:50 M4,01024, P. Šišma
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy stereometrie. Analytická geometrie v prostoru. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: zařadit probíraná témata do kontextu výuky středoškolské matematiky; řešit náročnější úlohy ze zadaných témat.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: zařadit probíraná témata do kontextu výuky středoškolské matematiky; řešit náročnější úlohy ze zadaných témat.
Osnova
  • Základní pojmy: polohové a metrické vlastnosti útvarů v prostoru
  • přímka a rovina v prostoru, polohové a metrické úlohy.
Literatura
    povinná literatura
  • POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia :stereometrie. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1995. 223 s. ISBN 80-7196-178-7. info
  • KOČANDRLE, Milan a Leo BOČEK. Matematika pro gymnázia : analytická geometrie. 2., upr. vyd. Praha: Prometheus, 2001. 220 s. ISBN 8071961639. info
    doporučená literatura
  • VONDRA, Jan. Matematika pro střední školy - 7. díl B, Analytická geometrie v prostoru. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2016. 64 s. ISBN 978-80-7358-255-5. info
Výukové metody
Prezentace studentů, diskuze.
Metody hodnocení
Povinná účast, písemná práce. Zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.