MUC34 Seminář z aplikací algebry

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MUC34/01: Čt 16:00–17:50 M6,01011, R. Kučera
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem tohoto semináře je dát budoucím učitelům matematiky konkrétní algebraické příklady pro vysvětlování užitečnosti matematiky žákům/studentům na konkrétních příkladech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vysvětlit některé praktické aplikace algebry svým budoucím žákům/studentům.
Osnova
  • Šifrování: RSA
  • Kódování: samoopravné kódy
  • Konstrukce kružítkem a pravítkem: neřešitelnost kvadratury kruhu, trisekce úhlu, zdvojení krychle
  • Lineární modely
  • Iterační procesy: teorie Perrona a Frobenia pro primitivní matice
  • Teorie grafů: existuje jen 5 pravidelných konvexních mnohostěnů (Platónská tělesa)
  • Kombinatorika: Burnsidovo lemma
  • Seznámení se sérií knih vyšlých v edici "Škola mladých matematiků"
Literatura
Výukové metody
Přednášky následované diskusemi.
Metody hodnocení
Semestrální práce vysvětlující čtenáři na úrovni studenta střední školy zvolený příklad praktické aplikace algebry.
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/MUC34