XD101 Studium literatury

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0. 15 kr. (od 1 krok 1 kred). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Ladislav Nedbal, DrSc. (cvičící)
doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc. (pomocník)
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D. (pomocník)
Ing. Jan Červený, Ph.D. (pomocník)
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (pomocník)
Ing. František Foret, CSc. (pomocník)
Joëlle,Marie,Chantal Goüy de Bellocq Feuquieres, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Martin Kašný, Ph.D. (pomocník)
Ing. Anton Kočan, CSc. (pomocník)
doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. (pomocník)
prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc. (pomocník)
doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Věra Lusková, Ph.D. (pomocník)
prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. (pomocník)
prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (pomocník)
doc. RNDr. Pavel Pech, CSc. (pomocník)
prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. (pomocník)
Ing. Mgr. Petra Szeszula, Ph.D. (pomocník)
prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr. (pomocník)
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (pomocník)
RNDr. Michal Štros, DrSc. (pomocník)
Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D. (pomocník)
Ing. Zbyněk Večeřa, CSc. (pomocník)
RNDr. Juraj Zverko, DrSc. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Bureš
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.