XD112 Kurz českého jazyka pro cizince II

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Bureš
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Bureš
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci kurzu budou studenti schopni z hlediska recepce porozumět stručným textům nebo slovům v češtině, se kterými se běžně setkávají nebo které se bezprostředně týkají jich samých. Budou schopni dorozumět se s rodilými mluvčími v základních komunikačních situacích, pokud tito budou mluvit pomalu a zřetelně. Z hlediska produkčních schopností budou studenti schopni klást základní jednoduché otázky v běžných komunikačních situacích: v obchodě, na ulici, v restauraci apod. Rozsah učiva zhruba odpovídá úrovni A1 podle SERR.
Osnova
  • Procvičení konjugace sloves v přítomném čase
  • Fixace použití akuzativu sg. a pl.
  • Modální slovesa
  • Procvičení adverbiálních výrazů po otázkách Kde? a Kam?, fixace příslušných sad - prepozice/koncovka výrazů různých rodů v sg.
  • Minulý čas a "jednoduchý" budoucí čas
Literatura
    doporučená literatura
  • HOLÁ LÍDA. New Czech Step by Step. 4. opr. vyd. Praha: Akropolis, 2008. 256 s. ISBN 978-80-86903-73-6. info
Výukové metody
Kurz využívá metody "Barevná čeština", která upřednostňuje výuku syntaxe před morfologií.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen písemným testem se zaměřením na porozumění psanému i mluvenému textu s gramatickou částí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.