XD114 Kurz českého jazyka pro cizince IV

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Bureš
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Bureš
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět jednoduchým textům psaným v přítomném, minulém i budoucím čase. Budou schopní hovořit jednoduše s rodilými mluvčími o svých zájmech, o své minulosti a plánech, budou schopni se komfortně dorozumět ve většině běžných komunikačních situací, pokud bude rodilý mluvčí vůči nim ohleduplný. Studenti budou schopni psát s chybami krátké texty osobní povahy, jako jsou dopisy či emaily.
Osnova
  • Procvičení a fixace dokonavých/nedokonavých sloves ve všech časech
  • Použití a funkce předmětu v dativu
  • Sjednocení dosažených znalostí a procvičení základních vazeb předložka/pádová koncovka v sg.
Literatura
  • HOLÁ LÍDA. New Czech Step by Step. 4. opr. vyd. Praha: Akropolis, 2008. 256 s. ISBN 978-80-86903-73-6. info
Výukové metody
Kurz využívá metody "Barevná čeština, která pomocí barevného kódování seznamuje studenty se stavbou češtiny.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen písemným testem s poslechovou, textovou a gramatickou částí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.