XS052 Pedagogická komunikace

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Dana Šmerdová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.
Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - rozpoznat klíčové aspekty komunikace obecně a jejich vliv na vytváření příznivého psychosociálního klimatu ve školní třídě - porozumět významu interakcí v komunikaci a věnovat jim větší pozornost při komunikaci vlastní - získat přehled o základních vzorcích a prvcích úspěšné pozitivní komunikace - uvědomit si důležité podmínky efektivní výuky ve škole, docenit význam sdílení v bezpečném prostoru - porozumět provázanosti souvislostí komunikace, interakce a organizace ve výuce a jejich vlivu na motivaci žáků ke spolupracujícímu chování
Osnova
  • Význam komunikace v životě a ve škole. Provázanost komunikace a mezilidských vztahů. Záměrné vytváření příznivého psychosociálního klimatu ve škole. Základní podmínky efektivní výuky. Komunikace jako nástroj učitele k organizaci, vedení a řízení dění ve třídě. Podpora aktivního zapojení žáků do výuky. Péče o vztahy ve třídě. Rozvíjení komunikace a spolupráce mezi žáky navzájem. Specifika komunikace v pedagogické situaci. Významné faktory ovlivňující komunikaci ve škole. Základní principy dobré komunikace. Prvky a vzorce úspěšné pozitivní komunikace. Iniciativa a příjem, věnování pozornosti, naladění, pojmenování, podpora vzniku interakcí mezi žáky a jejich usměrňování učitelem, dialog, diskuse, řešení konfliktů, naladěné vedení a řízení třídy
Literatura
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 5. Praha: Portál, 2008. 380 s. ISBN 9788073674274. info
  • NOVÁČKOVÁ, Jana. Mýty ve vzdělávání : o škodlivosti některých zaběhaných představ o učení, škole a výchově a cestách, jak je překonat. 3. aktualiz. vyd. Kroměříž: Spirála, 2006. 48 s. ISBN 8090187382. info
  • KOPŘIVA, Pavel. Respektovat a být respektován. 2. vyd. Kroměříž: Spirála, 2006. 286 s. ISBN 8090187374. info
  • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Translated by Milan Koldinský. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 289 s. ISBN 8073671182. info
  • Efektivní učení ve škole. Edited by Dominik Dvořák. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 142 s. ISBN 8071785563. info
  • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Translated by Karel Balcar. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 172 s. ISBN 8071789666. info
  • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
Výukové metody
- teoretická příprava formou semináře s důrazem na aktuální výchovné jevy a náročné pedagogické situace - teoretická příprava formou semináře s důrazem na rozvíjení kompetencí budoucího pedagoga a žáka
Metody hodnocení
Zápočet - pravidelné a včasné psaní reflexí writing na každé seminární setkání, které student bude vkládat do interaktivní osnovy v elektronické podobě dle pokynů vyučující, plnění domácích úkolů - vyplnění videoodpovědníků jako příprava na seminární setkání.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.