XS310b Prezentační seminář 3

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty s formální strukturou odborných prezentací časopiseckých a konferenčních - postery. Po ukončení kurzu bude absolvent schopen sestavit krátký článek na zvolené téma a připravit konferenční příspěvek ve formě posteru.
Zaměřeno na biologii.
Výstupy z učení
Předmět seznámí studenty s formální strukturou odborných prezentací časopiseckých a konferenčních - postery. Po ukončení kurzu bude absolvent schopen sestavit krátký článek na zvolené téma a připravit konferenční příspěvek ve formě posteru.
Zaměřeno na biologii.
Osnova
  • 1. Poster – jeho příprava a prezentace.
  • 2. Vědecký text a jeho kanonické části – titulek, abstrakt, kompozice článku (model IMRAD), shrnutí.
  • 3. Grafické a tabelární přílohy – typy a vhodnost použití.
  • 4. Korektura odborného textu.
Literatura
    doporučená literatura
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Teoretická příprava, domácí práce, prezentace domácích úkolů.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je vypracování krátkého odborného článku v rozsahu nejméně 2 stran A4 a jednoho posteru.
Informace učitele
Studenti, kteří vypracovávají diplomovou práci z biologie, absolvují prezentační seminář v rámci Diplomového semináře dle zaměření diplomové práce a doporučení vedoucího diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.