ZX101 Odborná praxe z geografie a kartografie 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2 týdny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
ZX100 Odborná praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je umožnit studentům aplikovat získané znalosti při řešení reálných úkolů v instituci, zaměstnávající profesionální geografy, a seznámit je s činností instituce. Kurz pro to vytváří podmínky. Zaměření činnosti těchto pracovišť je tematicky různorodé a odpovídá šířce současné geografie.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
• bude schopen se orientovat na trhu práce v odborných institucích podle své studijní specializace;
• získá zkušenosti plněním konkrétních úkolů ve vybrané instituci;
• získá kontakty do praxe;
Osnova
  • 1. Úvodní informační schůzka
  • 2. Vlastní praxe (trvání 10 pracovních dnů)
  • 3. Závěrečné hodnocení
Literatura
  • REKTOŘÍK, Jaroslav a David PÓČ. Proč podporovat spolupráci vysokých škol s odběratelskou sférou. Realizace praxí, stáží a projektů. In Praxe a stáže studentů vysokých škol. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 75-82, 13 s. ISBN 978-80-210-4760-0. info
  • SVOBODA, Martin a Jan KRAJÍČEK. Zapojení odborníků z praxe a stáže akademických pracovníků. In Praxe a stáže studentů vysokých škol. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2008. s. 94 - 100, 147 s. ISBN 978-80-210-4760-0. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou stáže v instituci. Výběr konkrétního pracoviště závisí na preferencích studenta a ochotě pracoviště stáž umožnit. Studenti si mohou praxi vyjednat samostatně v instituci odpovídající jejich odbornému zaměření (po konzultaci s učiteli kurzu) nebo si vyberou ze seznamu institucí spolupracujících s Geografickým ústavem MU, s nimiž byla možnost praxe předem dohodnuta. Seznam těchto institucí je každoročně doplňován a obměňován. Konkrétní termín praxe a náplň činnosti je vždy předmětem individuální dohody mezi studentem a daným pracovištěm. Délka stáže je 10 pracovních dnů.
Metody hodnocení
Absolvování praxe lze doložit jedním ze dvou způsobů: • 1. Předložením výsledků práce, vykonané v průběhu praxe • 2. Odevzdáním zprávy o průběhu a výsledcích stáže (podle předem dané osnovy). • V obou případech musí být dokument předložen v písemné podobě a podepsán kontaktní osobou pracoviště, kde praxe probíhala.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
předmět lze absolvovat ještě jednou (kód ZX101).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.