Bi6170 Genetika II

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (přednášející)
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 Pouze distančně
Předpoklady
Bi3060 Obecná genetika
Kurz Bi3060
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je objasnění genetických principů: nemendelistické dědičnosti mimojaderné DNA různých organizmů, organizace chloroplastové a mitochondriální DNA, chování člověka a dalších modelových druhů živočichů, mutageneze, genetické variability odpovědi na mutagenní působení, speciálních případů rekombinačního mapování jako je tetrádová analýza, mitochondriálních chorob člověka, chloroplastového inženýrství.
Výstupy z učení
Student na konci tohoto kurzu bude schopen porozumět principům nemendelistické dědičnosti mimojaderné DNA různých organizmů; organizaci chloroplastové a mitochondriální DNA; genetickým principům chování člověka a dalších modelových druhů živočichů; genetickým principům mutageneze; bude schopen vysvětlit podstatu speciálních případů rekombinačního mapování jako je tetrádová analýza; bude schopen popsat příčiny mitochondriálních chorob člověka a výsledky chloroplastového inženýrství.
Osnova
  • 1. J. G. Mendel – zakladatel genetiky. Rozvoj přírodních věd v 1. pol. 19. století. Biografie G. J. Mendela. Předpoklady Mendelova objevu. 2. Znovuobjevení Mendelových principů dědičnosti. Péče o odkaz G. Mendela u nás. 3. Mimojaderná dědičnost. Srovnání mimojaderné genetické informace různých organismů. Principy dědičnosti. Mitochondriální genom a příklady mitochondriální dědičnosti. Mutace mitochondriálních genů a vzácné choroby člověka. 4. Chloroplastový genom a příklady chloroplastové dědičnosti. Chloroplastové inženýrství. Infekční částice eukaryotických buněk. 5. Speciální případy rekombinačního mapování. 6. Mutace a jejich význam v genetice. Pojem mutace a jejich význam v genetice. Historie studia mutací. Klasifikace mutací. Individuální genetické odchylky: mutace a polymorfizmy. Genetické důsledky genových mutací a chromozomových mutací. Příklady vrozených mutací u člověka. 7. Základy radiobiologie. Fyzikální mutageny. Mutagenní účinky UV záření. Mutagenní účinky ionizujícího záření. 8. Chemická mutageneze. Molekulární mechanismus působení chemických mutagenů. Promutageny. Metabolická přeměna promutagenů na mutageny. Specifické rostlinné promutageny a jejich význam. Genotoxické látky kontaminující životní prostředí. 9. Genetická variabilita odpovědi na mutagenní působení. Antimutageny a jejich význam. Mechanismy inhibice mutageneze a karcinogeneze. 10. Genetika chování - metody studia. 11. Genetika chování a člověk.
Literatura
    doporučená literatura
  • SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Genetika. Translated by Jiřina Relichová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 871 s. ISBN 978-80-210-4852-2. Online knihkupectví Munipress info
  • HATINA, Jiří a Brian D. SYKES. Lékařská genetika : problémy a přístupy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 296 s. ISBN 8020007008. info
  • RELICHOVÁ, Jiřina a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 2: Genetika. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2000. 89 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2473-9. info
Výukové metody
Přednášky každý týden. Studenti mají k dispozici prezentace v powerpointu.
Metody hodnocení
Zkouška ústní - desetiminutový plynulý projev. Prokázání znalostí předmětu a širších souvislostí v návaznosti na další genetické předměty. Pochopit a vysvětlit vybrané téma. Hodnocení učitele.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Bi6170