Bi7129 Fyzikální metody v Biologii člověka

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Dana Fialová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Dana Fialová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Fialová, Ph.D.
Rozvrh
Po 11:00–12:50 D36/347
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posluchače seznámit s principy fyzikálních metod, které lze použít při studiu biologie člověka jak živého, tak především jeho pozůstatků. Vysvětlit výhody, nevýhody a vhodnost použití těchto metod na konkrétních případech.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopný vysvětlit principy fyzikálních metod, které je možné použít při studiu biologie člověka a zároveň tím umět rozhodnout o vhodnosti jejich použití v konkrétních případech a umět je správně aplikovat.
Osnova
 • 1. Viditelné světlo 1: fotografie, endoskopie
 • 2. Viditelné světlo 2: ramanova spektroskopie
 • 3. Infračervené záření: infračervená spektroskopie
 • 4. Rentgenové záření: RTG, EDX
 • 5. Rentgenové záření: CT, micro CT, synchroton micro CT
 • 6. Mikroskopie: světelná
 • 7. Mikroskopie: elektronová
 • 8. Magnetická rezonance: MRI, (spektroskopie MRS)
 • 9. Hmotnostní spektrometrie
 • 10. Luminiscence
 • 11. Elektrodiagnostické metody
 • 12. Ultrazvukové dopplerovské a kombinované metody
 • 13. Různé
Literatura
 • MORNSTEIN, Vojtěch. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 stran. ISBN 9788021089846. info
 • FROUZ, Martin a Miroslav KRÁLÍK. Fotografie v biologické antropologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 128 s. ISBN 978-80-210-7753-9. info
 • Biofyzika : pro zdravotnické a biomedicínské obory. Edited by Jozef Rosina. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 224 s. ISBN 9788024742373. info
 • RIEGEROVÁ, Jarmila, Miroslava PŘIDALOVÁ a Marie ULBRICHOVÁ. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu : (příručka funkční antropologie). 3. vyd. Olomouc: Hanex, 2006. 262 s. ISBN 8085783525. info
 • Antropologie : příručka pro studium kostry. Edited by Milan Stloukal. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 1999. 510 s. ISBN 8070361018. info
Výukové metody
přednášky - (dle aktualní situace) přes aplikaci ZOOM, studenti budou vždy informováni předem
Metody hodnocení
písemná zkouška (min. 60 %) nebo ústní zkouška, dle aktualní situace možnost distanční formy - studenti budou vždy informováni předem
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.