Bi7894 Seminář výzkumných týmů Loschmidtových laboratoří

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. (cvičící)
Mgr. David Bednář, Ph.D. (cvičící)
Ing. RNDr. Martin Marek, Ph.D. (cvičící)
Stanislav Mazurenko (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 11:00–12:50 C13/332
Předpoklady
schopnost komunikovat v angličtině
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V rámci semináře "Výzkumných týmů Loschmidtových laboratoří" se studenti seznámí s různými aspekty výzkumu a vývoje zaměřeného na konstrukci proteinů metodami racionálního designu a řízené evoluce. Na semináři jsou diskutovány teoretické a experimentální problémy proteinového inženýrství včetně transferu výsledků výzkumu do praxe. Mikrobiálni enzymy halogenalkandehalogenasy slouží jako modelový systém pro demonstraci různých strategií používaných v proteinovém inženýrství. Studenti týdně referují o průběhu řešení samostatného výzkumného projektu. Učí se přednášet odbornou tématiku vlastní vědecké práce i výsledky publikované v odborných časopisech formou "Journal Clubs". Studenti jsou systematicky vedeni ke kritickému hodnocení obsahové a formální stránky prezentací. Na semináři jsou rovněž informováni o nejnovějších poznatcích v oboru prezentovaných na odborných konferencích a sami referují o zkušenostech ze setkání, kterých se v průběhu roku zúčastnili. V rámci semináře studenti získávají první zkušenosti s vedením odborných seminářů a přípravou zápisů z jednání. Osnova
Osnova
  • * Screening of New Proteins by Bioinformatic Analysis * Rational Design of Proteins by Computer Modelling * Construction of Modified Proteins by Site-Directed Mutagenesis and Directed Evolution * Characterization of Modified Proteins by Biochemical and Biophysical Techniques
Literatura
  • Protein Structure and Function, Gregory A. Petsko, Dagmar Ringe, New Science Press
Výukové metody
The lecture is taught by interpretation of powerpointovým templates prepared according to textbooks, monographs and articles. Templates are shown during the lecture, the contents are explained and accompanied by teacher commentary.
Metody hodnocení
Zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.