Bi9654 Botanický seminář V

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Roleček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:50 Pouze distančně
Předpoklady
Bi8653 Botanický seminář IV
Botanický seminář je nutno zapisovat postupně s čísly I az VI, přičemž první seminář zapisují studenti v 5. semestru bakalářského studia. Studenti 1.-4. semestru bakalářského studia mohou seminář neformálně navštěvovat, v tom případě však po nich není vyžadována aktivní účast a nejsou za návštěvu ani kreditově hodnoceni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student by se měl v tomto semináři naučit jednak prezentovat výsledky vlastního výzkumu a obhájit je v diskusi, jednak aktivně diskutovat k odborným prezentacím kolegů. Proto na semináři probíhá kritická diskuse témat a postupu práce na bakalářských, diplomových a disertačních pracích studentů botaniky, vystoupení studentů na různá témata, přednášky zvaných hostů a diskuse organizačních záležitostí spojených se studiem botaniky. Součástí semináře jsou odborné botanické přednášky z cyklu pořádaného Ústavem botaniky a zoologie ve spolupráci s Českou botanickou společností.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen jednak prezentovat výsledky vlastního výzkumu a obhájit je v diskusi, jednak aktivně diskutovat k prezentacím kolegů.
Osnova
  • Program Botanického semináře je zveřejněn na www stránkách Ústavu botaniky a zoologie: http://botzool.sci.muni.cz/study/seminar_bot.pdf
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Prezentace studentů a následná diskuse.
Metody hodnocení
Zápočet se udílí za vlastní prezentaci podle programu semináře, diskusi k vystoupením ostatních a ne více než dvě absence.
Navazující předměty
Informace učitele
http://botzool.sci.muni.cz/seminar.php?lang=cz
Podrobné informace o významu předmětu a o povinnostech studentů v Botanickém semináři jsou uveřejněny na www stránkách Ústavu botaniky a zoologie http://botzool.sci.muni.cz/seminar.php?lang=cz. Program semináře je na každý semestr zveřejňován na nástěnce a www stránkách Ústavu botaniky a zoologie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.