C9950 Seminář oddělení FGP

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (cvičící)
doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. (cvičící)
Mgr. Martina Dvořáčková, Ph.D. (cvičící)
Helene Robert Boisivon, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karel Říha, Ph.D. (cvičící)
Tomasz Nodzynski, B.A., M.Sc., Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C9950/01: Po 9:00–10:50 prace doma
C9950/02: Po 13:00–14:50 C02/211
C9950/03: Po 13:00–14:50 C02/211
Předpoklady
Nutností je zápis do jedné ze seminárních skupin (01 - "Fajkus" a studenti skupin, jejichž vedoucí oficiálně nevytváří vlastní seminární skupinu, 02 - "Hejátko", 03 - "Helene Robert-Boisivon", 04 - "Tomasz Nodzynski"), v závislosti na "laboratorní příslušnosti". Seminář je vyučován v anglickém jazyce. Na semináři jsou prezentovány výsledky vědecké práce zaměstnanců i studentů, především Ph.D. studentů oboru Genomika a Proteomika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Main objectives of the course: To learn how to present own resultsand how to critically discuss scientific results
To obtain overview on research profile of the Department.
Výstupy z učení
By passing the subject, the student will be able to:
- present his own results;
- critically assess and discuss the others' results;
- make an overview on research projects being solved at the Department and in the study programme
Osnova
  • Presentation of bachelor works according to schedule
  • Presentation of diploma works according to schedule
  • Presentation of dissertation theses according to schedule
  • Presentations of research workers according to schedule
  • Pre-conference presentations
  • Reports from scientific conferences
Literatura
  • ZDRÁHAL, Zbyněk a Jiří FAJKUS. Hmotnostní spektrometrie a proteomika. Klin. Biochem. Metab. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 2007, roč. 15/36, č. 3, s. 132-137. ISSN 1210-7921. info
  • SÝKOROVÁ, Eva, Andrew Rowland LEITCH a Jiří FAJKUS. Asparagales telomerases which synthesize the human type of telomeres. Plant Molecular Biology. Dordrecht: Springer, 2006, roč. 60, jaro, s. 633-646. ISSN 0167-4412. info
  • SÝKOROVÁ, Eva, K.Y. LIM, Zuzana KUNICKÁ, M.W. CHASE, M.D. BENNETT, Jiří FAJKUS a A.R. LEITCH. Telomere variability in the monocotyledonous plant order Asparagales. PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES B-BIOLOGICAL SCIENCES. London: ROYAL SOC LONDON, 2003, Neuveden, č. 270, s. 1893-1904. ISSN 0962-8452. info
Výukové metody
Výuka prezentace vlastních výsledků a schopnost jejich obhajoby před ostatními účasníky kurzu. V podzimním semestru bude výuka až do případného odvolání realizována online prostřednictvím aplikace MS TEAMS. Příslušné kanály byly založeny v paralelní skupině "Fajkus" a "Hejátko" a příslušným studentům a zaměstnancům buddou zaslány linky. Převod do podobné formy doporučujeme i ostatním vyučujícím předmětu pro studenty, kteří nepatří do žádné z uvedených paralelních skupin.
Metody hodnocení
Seminar is concluded with credit based on participation in seminars (min.80%) and presentations given in seminars (min. 1 per term).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.