JAT03 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAT03/01: Út 9:00–10:50 J2, J. Kubrická
JAT03/02: Út 11:00–12:50 J2, J. Kubrická
JAT03/03: Čt 8:00–9:50 J2, J. Kubrická
Předpoklady
B1 level according to the Common European Framework of Reference for Languages (https://www.examenglish.com/B1/index.php)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 72 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of the course is to improve the students´ knowledge of academic grammar and vocabulary on B2 level of CEFR with an emphasis on communication skills. The topics studied will touch upon the issues of educational science and teaching methodology and will be related to the scientific disciplines studied.
Výstupy z učení
Upon completion of the course the student will be able to understand the main points of an academic text on educational science and relate it to their own field of study; provide formative feedback to a colleague on their writing; understand the structure of an academic essay; give an academic presentation; apply academic grammar and vocabulary on B2 level.
Osnova
  • 1. Needs analysis (learning – collocations, idioms) 2. Autonomy of learning (grammar revision – passive voice, reported speech, conditionals; reading for gist; word formation; listening practice) 3. Being a teacher (argumentation, collocations – teaching, word formation) 4. Roles of teachers (conjunctions, comparing and contrasting) 5. Educational theories (presentation skills, conditionals) 6. Networked classroom (revision of tenses) 7. Revision lesson (vocabulary related to learning, teaching, science) 8. The learning process (Countable/ Uncountable nouns) 9. Critical Thinking (academic vocabulary, conditionals) 10. Pseudoscience (academic writing) 11. Giving feedback (speaking skills) 12. Writing workshop (principles of writing essays) 13. Review
Literatura
  • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
  • WATKINS, Peter. Learning to teach English. First published. Peaslake: Delta Publishing, 2005. 144 stran. ISBN 1900783746. info
  • Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English. Edited by Martin Hewings. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ix, 340. ISBN 0521498686. info
  • PRODROMOU, Luke. Grammar and vocabulary for first certificate. Harlow: Longman, 1999. 319 s. ISBN 0-582-40018-X. info
Výukové metody
seminars - discussions, presentations, peer review, autonomous learning, etc.
Metody hodnocení
Portfolio assessment - self-evaluation, essay, presentation, feedback
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/sci/podzim2020/JAT03/index.qwarp
První dva semináře kurzu jsou plánovány kontaktně, dále pak bude výuka probíhat zejména online.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.