Bi6663 Geobotanický projekt 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/3/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–14:50 D36/225
Předpoklady
Bi6662 Geobotanický projekt 1
Silná osobní motivace věnovat se odborné botanice, publikovat v tomto oboru a ochota dělat pro to víc, než požadují běžné studijní plány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prostřednictvím vědeckého projektu se naučit určovat rostlinné druhy z herbáře pomocí cizojazyčné určovací literatury, statisticky analyzovat fytocenologická data a připravit k publikaci vědecký článek pro mezinárodní časopis.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- určovat rostliny cizí flóry
- analyzovat fytocenologická data
- publikovat výsledky botanického terénního výzkumu
Osnova
  • Určování herbářového materiálu získaného v předmětu Geobotanický projekt 1.
  • Studium odborné literatury.
  • Statistické analýzy vegetačních dat získaných v předmětu Geobotanický projekt 1.
  • Psaní vědeckého článku založeného na těchto datech a analýzách.
Výukové metody
Projektová práce ve skupině.
Metody hodnocení
Zápočet za aktivní účast při práci na projektu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/Bi6663