Bi7801 Hydrobiologický seminář pro doktorandy

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Seminář určen pro všechny doktorandy specializace hydrobiologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dát studentům prostor pro prezentování vlastních výsledků bakalářských, magisterských a doktorských prací a následnou diskusi s kolegy a spolužáky. Cílem je dále poskytnout studentům informace o novinkách v oboru a různých vědeckých setkáních.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: prezentovat své vlastní výsledky - presentace dizertačních, diplomových a semninárních prací; seznámit se s novinkami v odborné litaratuře; orientovat se v řešených projektech.
Osnova
  • Novinky v odborné litaratuře, informace o výzkumech a řešených projektch, presentace dizertačních, diplomových a semninárních prací. prací,
Literatura
  • KUBÍČEK, František a Miloš ZELINKA. Základy hydrobiologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 140 s. info
Výukové metody
studentské prezentace, diskuse
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za aktivní účast na seminářích.
Informace učitele
Seminář výhradně určen pro diplomanty a doktorandy (i potencialní) oboru hydrobiologie
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.