FB820 Structural electron microscopy

Faculty of Science
autumn 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Jiří Nováček, Ph.D. (lecturer)
Dr. Tanvir Shaikh (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Robert Vácha, PhD.
Department of Condensed Matter Physics – Physics Section – Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Robert Vácha, PhD.
Supplier department: Department of Condensed Matter Physics – Physics Section – Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
Znalosti matematiky a fyziky na středoškolské úrovni
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Kurz nabízí úvod do elektronové mikroskopie pro strukturní biologii a vědy o živé přírodě.
Zahrnuje anatomii elektronového mikroskopu, princip tvorby obrazu a úvod do metod přípravy vzorků pro elektronovou mikroskopii. Studenti získají poznatky o analýze obrazů z kryoelektronové mikroskopie, o jednočásticové analýze a elektronové tomografii.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Historie elektronové mikroskopie, aplikace a současné trendy
 • 2. Uspořádání elektronového mikroskopu a princip vytváření obrazu
 • 3. Transmisní a skenovací mikroskopie
 • 4. Metody přípravy vzorku
 • 5. Negativní barvení a a kryoelektronová mikroskopie makromolekulárních systémů
 • 6. Fourierova transformace
 • 7. Vzorkování a multivariantní analýza
 • 8. Jednočásticová analýza
 • 9. 3D reknostrukční metody
 • 10. Rozlišení a statistika
 • 11. Elektronová tomografie
 • 12. Interpretace EM dat ve strukturní biologii
 • 13. Korelativní přístupy
Literature
 • Annie Cavalier, Daniele Spehner, Bruno M. Humbel: Handbook of Cryo-Preparation Methods for Electron Microscopy (Methods in Visualization), CRC Press; 1st Ed., 2008
 • R. A Crowther: The Resolution Revolution: Recent Advances In cryoEM, Volume 579 (Methods in Enzymology) 1st Edition, Academic Press, 2016
 • John Kuo: Electron Microscopy: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology), Humana Press; 3rd ed. 2014
Assessment methods (in Czech)
Písemná zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2022, Autumn 2023, Autumn 2024.
 • Enrolment Statistics (autumn 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2021/FB820