G7371 Základy geochemického modelování

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:50 Gl,02011, St 12:00–12:50 Gl,02011
Předpoklady
Základy geochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat chemické výpočty na geologické procesy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen kvantitativně namodelovat geologické procesy z geochemického hlediska.
Osnova
  • 1. Základní principy 2. Vodné prostředí 3. Rozpustnost pevných látek 4. Rozpustné plyny 5. Pokročilé geochemické modelování 6. Úplný model 7. Kinetika 8. Vyhodnocení reálných dat 8. Odvození reakční rychlosti
Literatura
    doporučená literatura
  • Bethke C. M., Farrell B., Sharifi M. (2021): GWB Essentials Guide. The Geochemist’s Workbench®. Release 15. Aqueous Solutions, LLC, Champaign, Illinois. 215 str.
  • RYAN, Peter Crowley. Environmental and low temperature geochemistry. First published. Chichester, West Sussex, UK: Wiley Blackwell, 2014. xi, 402. ISBN 9781405186124. info
  • WHITE, William M. Geochemistry. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. vii, 660. ISBN 9780470656686. info
  • ALBARÈDE, Francis. Geochemistry : an introduction. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xiii, 248. ISBN 0521814685. info
  • Frontiers in geochemistry : contribution of geochemistry to the study of the earth. Edited by R. S. Harmon - A. Parker. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. xii, 263. ISBN 9781405193375. info
  • GILL, Robin. Modern Analytical Geochemistry (Longman Geochemistry Series) (Paperback). Addison Wesley Longman; 1st edition, 2000. ISBN-13: 978-0582099. info
  • LANGMUIR, Donald. Aqueous environmental geochemistry. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1997. viii, 600. ISBN 0023674121. info
Výukové metody
přednášky, cvičení - teoretická příprava, praktické výpočty
Metody hodnocení
Sestrojení geochemického modelu zadaného procesu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v podzimním semestru 2021/2022.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2023.