XS100 Teacher and school administration

Faculty of Science
autumn 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Jiří Herman, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Peter Krupka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Supplier department: Faculty of Science
Timetable
Wed 16:00–17:50 G_Jarošova
Prerequisites (in Czech)
PROGRAM ( N - FY ) || PROGRAM ( C - CV ) || PROGRAM ( N - CH ) || PROGRAM ( N - EB ) || PROGRAM ( N - GE ) || PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - MA ) || KREDITY_MIN ( 100 ) || SOUHLAS || PROGRAM ( N - UCB ) || PROGRAM ( N - UCC ) || PROGRAM ( N - UCF ) || PROGRAM ( N - UCM ) || PROGRAM ( N - UCZ ) || PROGRAM ( N - UCI )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 35/40, only registered: 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 82 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
On the end of this course student will understand problems of regulary functioning of secondary school.
Learning outcomes
On the end of this course student will understand problems of regulary functioning of secondary school.
Syllabus
  • 1. System of elementary and secondary schools in Czech Republic.
  • 2. Juridical problems of profession of teacher.
  • 3. Relation between young teacher and studets, parents and other teachers.
  • 4. Documentation of schools.
  • 5. Cooperation between teachers.
  • 6. Teacher and extra-school activities of students.
Literature
  • Školské zákony :(školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, zákon o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy) : úvodní slova k zákonům, výklad, prováděcí předpisy, souvisící předpisy : stav k 1.9.2007. Praha: EUROUNION, 2007. 671 s. ISBN 9788073170622. info
  • Nový zákoník práce :včetně důvodové zprávy : [od 1.1.2007]. Edited by Jaroslav Jakubka. Olomouc: Anag, 2006. 175 s. ISBN 8072633473. info
Teaching methods
Lectures, discussion in groups
Assessment methods
Class discussion, obligatory participation, credit.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2021/XS100