XV003 Projekty na popularizaci přírodních věd

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
40 h/semestr. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 299 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům, kteří se ve svém volném čase aktivně zapojují do realizovaných univerzitních projektů a do činnosti studentských spolků s cílem propagovat vědu a výzkum na MU a studium přírodovědných oborů. Za aktivní pomoc s realizací korespondenčních seminářů MU, dnů otevřených dveří pro veřejnost a studenty středních škol, odborných a popularizačních seminářů a přednášek, soustředění, soutěží, za prezentaci MU na středních školách a za další aktivity propagující dobré jméno MU mohou být studenti v rámci svého studia kreditově ohodnoceni. Aktivním studentům MU nabídne tento předmět základy projektového řízení a praktické zkušenosti s realizací projektů a studentských aktivit.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, důležitá je aktivita a přínos studenta do řešeného projektu a minimum 40 odpracovaných hodin za semestr. Dále účast na semináři o projektovém řízení a fundraisingu a krátká výstupní zpráva/prezentace o realizovaném projektu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.