E3041 Ochrana veřejného zdraví - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
MUDr. Martin Bobák, M.Sc., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anna Bartošková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Dalecká, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eliška Hrežová (přednášející)
Mgr. Tomáš Janoš, Ph.D. (cvičící)
Katarzyna Kordas, PhD (cvičící)
RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Nina Pálešová (cvičící)
Bc. Barbora Rudzanová, MSc. (cvičící)
Mgr. Daniel Szabó (cvičící)
Garance
MUDr. Martin Bobák, M.Sc., Ph.D.
RECETOX – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Martin Bobák, M.Sc., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 11:00–11:50 D29/252-RCX1
Předpoklady
NOW ( E3040 Ochrana veřejného zdraví )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření povědomí o aktuálních tématech ochrany veřejného zdraví, zdokonalení úrovně dovedností práce s informacemi o zdraví a jejich interpretací. Důležitým cílem cvičení bude budování vlastního kritického myšlení v otázkách zdraví a zdravotních rizik. Důraz bude kladen především na individuální schopnosti získat, vyhodnotit a interpretovat relevantní informace týkající se vybraných témat veřejného zdraví.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- Definovat aktuální problémy ochrany veřejného zdraví
- Vyhledat, vyhodnotit a interpretovat informace o sledovaném zdravotním jevu či rizikovém faktoru
- Diskutovat studované téma s ostatními studenty
Osnova
  • 1. Dostupnost informací o ochraně veřejného zdraví na internetu – publikace výsledků, otevřené zdroje dat, komunikace s veřejností
  • 2. Zdroje a ověřování informací, zásady kritického myšlení v otázkách zdraví
  • 3. Prezentace studentů na vybraná aktuální témata ochrany veřejného zdraví
Literatura
  • TUČEK, Milan. Hygiena a epidemiologie. 2., doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018, 358 stran. ISBN 9788024639338. info
  • TUČEK, Milan a Alena SLÁMOVÁ. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. 2., doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018, 216 stran. ISBN 9788024639321. info
  • Health literacy : the solid facts. Edited by Ilona Kickbusch. Copenhagen: World Health Organization, 2013, vi, 73. ISBN 9789289000154. info
  • OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2021), Czech Republic: Country Health Profile 2021, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8b341a5e-en.
  • MZ ČR. Zdraví 2030. Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030. Praha 2020. Dostupné na: https://zdravi2030.mzcr.cz/zdravi-2030-strategicky-ramec.pdf
Výukové metody
Předmět je realizován formou pravidelných cvičení. Na úvodních sezeních budou představeny zdroje informací o problematice ochrany veřejného zdraví a zásady informační gramotnosti ve zdravotních tématech. Následná sezení budou probíhat formou prezentace aktuálního tématu ochrany veřejného zdraví studenty, na kterou bude navazovat vedená skupinová diskuze.
Metody hodnocení
Základním prvkem hodnocení bude prezentace na téma aktuálního problému ochrany veřejného zdraví (20 % známky). Pro hodnocení prezentace bude posuzováno vícero kritérií, která budou představena v úvodu semestru. Součástí hodnocení bude také individuální aktivita studenta a zapojení se do společných diskuzí (15 % známky).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/E3041