FJ3004 Deskové hry ve výuce francouzštiny

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Zilda Barthés (cvičící)
Ing. Mgr. Hana Delalande (cvičící)
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3004/01: Po 15. 3. 17:00–19:50 učebna 67, Po 29. 3. 17:00–19:50 učebna 67, Po 12. 4. 17:00–19:50 učebna 67, Po 26. 4. 17:00–19:50 učebna 67, H. Delalande
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se v předmětu seznámí s různými deskovými hrami vhodnými k prohloubení komunikační kompetence žáků i širšího publika. Každá desková hra bude uvedena krátkým teoretickým úvodem, kde se nastíní cíl a možnost použití. Následovat budou didaktické postupy pro práci ve výuce. Hlavním úkolem práce celého semestru bude uvést teoretické poznatky do praxe a společně vymyslet a zrealizovat deskovou hru využitelnou pro celou třídu FLE základní školy.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni: naplánovat vhodné deskové hry pro procvičování různých dovedností ve třídě; vytvořit si vlastní deskové hry; uplatnit své poznatky a dovednosti v praxi. Předmět jim také napomůže v samostatné kreativitě nezbytné k přípravě hodin FLE.
Osnova
 • Deskové hry určené primárně pro FLE.
Literatura
  doporučená literatura
 • PENDANX, M. Les activités d´apprentissage en classe de langue. 1. vyd. Paris : Hachette, 1998. 192 s. ISBN 2-01-15-5098-X.
 • SILVA, Haydée. Le jeu en classe de langue. Edited by Dominique Abry. [Paris]: CLE International, 2008. 207 stran. ISBN 9782090353495. info
  neurčeno
 • Le Jeu en classe de langue. http://lewebpedagogique.com/jeulangue/
 • HLADÍK, Petr. 111 nových her pro atraktivní výuku jazyků. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 141 stran. ISBN 9788024758404. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentece.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FJ3004