VIKBA14 Digitální kompetence

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Strnadová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:30–14:05 B2.209
Předpoklady
VIKBA05 Transformace dat
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj teoretických i praktických znalostí a dovedností, které umožní frekventantovi pracovat s moderními technologiemi pro vzdělávání a pro presentaci informací. Jde především o infografiku, tvorbu učebního materiálu, e-portfolia, digitálního kurátorství, 3D tisku, 3D modelování atp.
Osnova
 • 1. Úvod, digitální svět, Gartner Hype Cycle, informační společnost, organisační pokyny
 • 2. Počítačové sítě I.
 • 3. Počítačové sítě II., cloud
 • 4. Multimédia v teorii a praxi
 • 5. Kolaborace a kooperace online, digitální informační kurátorství
 • 6. Infografika, počítačová grafika
 • 7. E-learning, m-learning, e-portfolia
 • 8. Informační systémy a adaptabilní učení, SCORM
 • 9. Webináře, video a jeho zpracování, distanční vzdělávání
 • 10. Technologie pro web, databáze, vyhledávání
 • 11. Rozšířená realita, Google Glass
 • 12. 3D tisk a 3D modelování
 • 13. Open source technologie, Linux
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. neuvedeno. ISBN 978-80-210-6803-2.
 • ČERNÝ, Michal. Analýza a vizualizace dat – základ pro informační analytiky. In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 102-108. ISBN 978-80-210-6724-0.
 • ČERNÝ, Michal. Kolaborativní a kooperativní systémy (nejen) v knihovnách. Knihovna, Národní knihovna ČR, 2014, roč. 25, č. 1, s. 117-125. ISSN 1801-3252.
  neurčeno
 • ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Distanční vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 176 s. ISBN 978-80-905480-7-7. info
 • EGER, Ludvík. Jak tvořit distanční text. 2. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2001. 46, 11 s. ISBN 80-7082-770-X. info
 • Distanční vzdělávání - principy a metodika :sborník semináře konaného ve dnech 23.-24. 1. 1996. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. 60 s. ISBN 80-7078-335-4. info
Výukové metody
e-learning, přednáška, seminář
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou semináře. Během semestru budou vyžadovány průběžné praktické úkoly. Na konci je třeba složit test. Výsledná známka vzniká složením bodů získaných během jednotlivých aktivit.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2018 03:59, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému