Z0262 Geoinformatika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 10 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 95 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/95, pouze zareg.: 0/95
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student po absolvování předmětu získá základní znalosti o využití moderních geoinformačních technologií, jejich historii a klasifikaci. Porozumí principům sběru geodat a bude schopen interpretovat základní datové modely. Bude schopen aplikovat získané znalosti na příkladech a provést základní GIS analýzu ve vybraném programovém prostředí. Výsledky bude schopen prezentovat a provést jejich hodnocení.
Osnova
  • 1. Geoinformatika a geoinformační vědy 2. Historie GIS 3. GIS jako zpracování geodat 4. Složky geometrie - tvar/poloha/topologie 5. Sběr dat 6. Transformace dat - poloha/datový model/formát 7. Geodatabáze 8. GIS dotazování a exploratorní analýza 9. GIS modelování 10. Prezentace dat - kartografická/nekartografická 11. Základní přehled software pro tvorbu GIS
Literatura
    doporučená literatura
  • DEMERS, Michael N. Fundamentals geographic information systems. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2000. xiii, 498. ISBN 0471314234. info
Výukové metody
Teoretické přednášky, praktická cvičení
Metody hodnocení
Podmínky ukončení předmětu: 1) splněné povinnosti ze cvičení (viz. níže) 2) úspěšné absolvování závěrečného testu na počítači (tj. nad 60% správných odpovědí) Ad 1) Odevzdat všechny cvičení, všechny uznané, každé cvičení max. 10 bodů= max. 50 bodů. Povolena pouze jedna oprava cvičení, opravená cvičení mohou získat max. 7 bodů. 2 omluvené absence. Je nutné získat 30 bodů z cvičení (60%), aby se student mohl zúčastnit závěrečné zkoušky(KZ). Jsou povoleny 2 neomluvené absence v průběhu semestru. Zkouška na počítači probíhá formou testových otázek s označováním správných odpovědí. Některé otázky mohou mít více správných odpovědí (u těchto otázek je označeno, že se jedná o tento typ otázky).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nutno zapsat v 1. ročníku studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 9. 2017 10:06, 39. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému