EN

PřF:Bi8762 Determinace vod. bezobratlých - Informace o předmětu

Bi8762 Determinace vodních bezobratlých - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Kment, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Straka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Zhai, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 10:00–13:50 A36-223
Předpoklady
Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/18, pouze zareg.: 0/18, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/18
Jiné omezení: Aby byl předmět otevřen, je nutná registrace nejméně 5 studentů (v období pro registraci).
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen determinovat zástupce ekologicky a bioindikačně významných skupin vodních bezobratlých: "Oligochaeta", Hirudinida, "Crustacea", Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera, Coleoptera, Heteroptera, Diptera - Chironomidae, Simuliidae.
Osnova
 • Determinace vybraných taxonů vodních bezobratlých
 • „Oligochaeta“
 • Hirudinida
 • "Crustacea"
 • Ephemeroptera
 • Odonata
 • Plecoptera
 • Heteroptera
 • Coleoptera I - dospělci
 • Coleoptera II - larvy
 • Diptera: ostatní mimo Chironomidae
 • Diptera: Chironomidae
 • Trichoptera
Literatura
 • Rozkošný R. Klíč vodních larev hmyzu. Academia 1980
 • Timm T. A guide to the freshwater Oligochaeta and Polychaeta of Northern and Central Europe. Lauterbornia 2009, vol. 66, 235 s.
 • Klíče zvířeny ČR 1 - 5.
 • BUCHAR, Jan. Klíč k určování bezobratlých. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. 285 s. ISBN 80-85827-81-6. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
zápočet se uděluje za aktivní účast na cvičeních
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět otevírán v jarním semestru lichých let (2017, ...).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi8762