PSYb1940 Úvod do kvalitativního výzkumu

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Ladmanová (pomocník)
Garance
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 20. 2. 10:00–11:40 Aula, Út 27. 2. 10:00–11:40 Aula, Út 5. 3. 10:00–11:40 Aula, Út 12. 3. 10:00–11:40 Aula, Út 19. 3. 10:00–11:40 Aula, Út 26. 3. 10:00–11:40 Aula, Út 2. 4. 10:00–11:40 Aula, Út 9. 4. 10:00–11:40 Aula, Út 16. 4. 10:00–11:40 Aula, Út 23. 4. 10:00–11:40 Aula, Út 30. 4. 10:00–11:40 Aula, Út 7. 5. 10:00–11:40 Aula
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSYb1940/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Hytych, T. Řiháček
PSYb1940/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Hytych, T. Řiháček
PSYb1940/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Hytych, T. Řiháček
PSYb1940/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Hytych, T. Řiháček
Předpoklady
! PSY194 Úvod do kvalitativního výzkumu
Předmět nemá žádné formální předpoklady. Doporučujeme, aby jej studenti absolvovali ve druhém roce studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům úvod do kvalitativního přístupu v psychologickém výzkumu. Výuka bude zaměřena na metodu tematické analýzy, kterou v tomto kontextu považujeme za základní přístup v kvalitativním výzkumu. Důraz bude kladen zejména na nácvik praktických dovedností v kvalitativní analýze.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
- vysvětlit a aplikovat kvalitativní modus uvažování v psychologickém výzkumu
- formulovat výzkumnou otázku a vytvořit protokol polostrukturovaného rozhovoru
- provést základní analýzu textu
- formulovat a prezentovat výsledná témata
Osnova
 • 1. Úvod do kvalitativního výzkumu, hlavní přístupy, podrobněji tematická analýza. Formulace výzkumné otázky a její role ve výzkumném projektu.
 • 2. Tvorba vzorku a tvorba dat. Vedení výzkumného rozhovoru. Přepis dat. Informovaný souhlas.
 • 3. Postupy kódování v tematické analýze. Volba epistemologické perspektivy a její důsledky pro analýzu.
 • 4. Tvorba a formulace témat, psaní výzkumné zprávy. Práce s literaturou v kvalitativním výzkumu. Zvyšování validity pomocí konsenzu výzkumníků a pomocí zpětné vazby od participantů. Varianty tematické analýzy.
Literatura
  povinná literatura
 • Braun, V., Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77–101.
 • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 332 s. ISBN 9788024713625. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení, diskuze, domácí úkoly, zpětná vazba.
Metody hodnocení
Studenti jsou hodnoceni na základě seminární práce a písemného testu.
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
Podrobné informace, pokyny a požadavky - viz sylabus předmětu ve studijních materiálech. / For detailed information, instructions and requirements see syllabus in the Study Materials of this course.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/PSYb1940