SUSK_02 Uměnovědný proseminář I.

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 4 hodiny výuka, 8 hodin konzultace. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Dagmar Koudelková (přednášející)
Mgr. Karolína Kouřilová (pomocník)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 17. 9. 8:00–8:50 N51, Pá 15. 10. 8:00–8:50 N51, Pá 12. 11. 8:00–8:50 N51, Pá 10. 12. 8:00–8:50 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Proseminář seznamuje studenty se základními uměnovědnými metodologickými postupy a principy vědecké práce: zabývá se stavbou hlavních typů univerzitních prací (proseminární, seminární a bakalářské), volbou tématu proseminární práce, stanovením cílů práce, výběrem odborné literatury k tématu, otázkami citace, parafráze.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen:
- definovat téma proseminární práce
- definovat otázku, kterou bude v rámci práce sledovat
- stanovit cíle proseminární práce
- k tématu vybrat odbornou literaturu
- vypracovat anotaci a osnovu práce
Osnova
 • 1. Volba tématu a hlavní problémové okruhy
 • 2. Stanovení cílů práce
 • 3. Formulování vlastních hypotéz
 • 4. Kultivace definičního myšlení a odborného vyjadřování
 • 5. Výběr literatury a zásady jejího zpracování
 • 6. Volba adekvátního formátu citací a odkazů
 • 7. Zpracování podrobné osnovy práce
 • 8. Diskuse o tématu proseminární práce
Literatura
  povinná literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
 • KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Vyd. 2., rozš. Praha: Torst, 2000. 292 s. ISBN 8072151282. info
  doporučená literatura
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. Vydání 1. Praha: Argo, 2006. 367 stran. ISBN 8072037064. info
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • FUKAČ, Jiří. Mýtus a skutečnost hudby :traktát o dobrodružství a oklikách poznání. Praha: Panton, 1989. ISBN 80-7039-011-5. info
 • GOMBRICH, Ernst Hans. Umění a iluze : studie o psychologii obrazového znázorňování : Art and illusion (Orig.). Translated by Miroslava Tůmová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1985. 534 s. : i. info
 • BENJAMIN, Walter. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979. info
Výukové metody
Práce s textem, diskuse nad seminárními úkoly
Metody hodnocení
K ukončení předmětu je nutné odevzdat do odevzdávárny v ELFu tři písemné práce. V předmětu je vyžadována 75% účast.
Navazující předměty
Informace učitele
Termíny výuky:
09. 10. úvodní hodina, základní informace ke studiu
23. 10. úvodní přednáška Mgr. Pavly Martinkové na téma elektronických informačních zdrojů, zadání 1. úkolu
20. 11. výběr tématu proseminární práce
04. 12. zásady odborného textu, pravidla psaní prací, citační norma, volba tématu proseminární práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/SUSK_02