SUSK_02 Uměnovědný proseminář I.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 4 hodiny výuka, 8 hodin konzultace. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Dagmar Koudelková (přednášející)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 9. 10. 8:00–8:50 N51, Pá 23. 10. 8:00–8:50 N51, Pá 20. 11. 8:00–8:50 N51, Pá 4. 12. 8:00–8:50 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Proseminář seznamuje studenty se základními uměnovědnými metodologickými postupy a principy vědecké práce: zabývá se stavbou hlavních typů univerzitních prací (proseminární, seminární a bakalářské), volbou tématu proseminární práce, stanovením cílů práce, výběrem odborné literatury k tématu, otázkami citace, parafráze.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen:
- definovat téma proseminární práce
- definovat otázku, kterou bude v rámci práce sledovat
- stanovit cíle proseminární práce
- k tématu vybrat odbornou literaturu
- vypracovat anotaci a osnovu práce
Osnova
 • 1. Volba tématu a hlavní problémové okruhy
 • 2. Stanovení cílů práce
 • 3. Formulování vlastních hypotéz
 • 4. Kultivace definičního myšlení a odborného vyjadřování
 • 5. Výběr literatury a zásady jejího zpracování
 • 6. Volba adekvátního formátu citací a odkazů
 • 7. Zpracování podrobné osnovy práce
 • 8. Diskuse o tématu proseminární práce
Literatura
  povinná literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
 • KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Vyd. 2., rozš. Praha: Torst, 2000. 292 s. ISBN 8072151282. info
  doporučená literatura
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. Vydání 1. Praha: Argo, 2006. 367 stran. ISBN 8072037064. info
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • FUKAČ, Jiří. Mýtus a skutečnost hudby :traktát o dobrodružství a oklikách poznání. Praha: Panton, 1989. ISBN 80-7039-011-5. info
 • GOMBRICH, Ernst Hans. Umění a iluze : studie o psychologii obrazového znázorňování : Art and illusion (Orig.). Translated by Miroslava Tůmová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1985. 534 s. : i. info
 • BENJAMIN, Walter. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979. info
Výukové metody
Práce s textem, diskuse nad seminárními úkoly
Metody hodnocení
K ukončení předmětu je nutné odevzdat do odevzdávárny v ELFu tři písemné práce. V předmětu je vyžadována 75% účast.
Navazující předměty
Informace učitele
Termíny výuky:
- úvodní hodina, základní informace a požadavky; zadání úkolů
- struktura, požadavky a upřesnění 2. úkolu, zadání 3. úkolu
- výběr tématu proseminární práce
- zásady odborného textu, pravidla psaní prací, volba tématu proseminární práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/SUSK_02