SUSK_03 Uměnovědný proseminář II.

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Dagmar Koudelková (přednášející)
Mgr. Karolína Kouřilová (cvičící)
Mgr. Petra Antalová (cvičící)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 24. 2. 15:00–16:40 N51, Pá 24. 3. 15:00–16:40 N51, Pá 21. 4. 15:00–16:40 N51, Pá 19. 5. 15:00–16:40 N51
Předpoklady
SUSK_02 Uměnovědný proseminář I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Proseminář seznamuje studenty se základními uměnovědnými metodologickými postupy a v obecném slova smyslu je uvádí do studia na FF MU. Cílem předmětu je seznámení se základními principy vědecké práce - jak má posluchač přistupovat k předmětu svého zkoumání, jak číst odbornou literaturu, správně ji citovat a jak ji využít pro vlastní písemné projevy. Předmět se zabývá stavbou hlavních typů univerzitních prací - proseminární, seminární a bakalářské, okrajově pak i dalších žánrů "uměnovědného" psaní. Na konci dvousemestrálního kurzu je student schopen zpracovat samostatně proseminární práci.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen zpracovat dle stanovených pravidel a požadavků proseminární práci.
Osnova
 • 1. volba tématu a hlavní problémové okruhy
 • 2. stanovení cílů práce
 • 3. formulování vlastních hypotéz
 • 4. kultivace definičního myšlení a odborného vyjadřování
 • 5. výběr literatury a zásady jejího zpracování
 • 6. volba adekvátního formátu citací a odkazů
 • 7. zpracování podrobné osnovy práce
 • 8. cvičení parafrázování
 • 9. nácvik psaní resumé a recenze
 • 10. rétorická pravidla a odborný text
 • 11. diskuse nad rozpracovanými proseminárními pracemi
Literatura
  povinná literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
Výukové metody
Práce s textem, diskuse nad seminárními úkoly
Metody hodnocení
Prezentace práce a splnění 3 zadaných úkolů vedoucích k vypracování proseminární práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/SUSK_03