PV240 Základy marketingu služeb

Fakulta informatiky
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Ing. Leonard Walletzký, Ph.D. (přednášející), doc. Mouzhi Ge, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Pá 8:00–9:50 A318
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty základům marketingového řízení ve službách, jež se opírá o znalost a využívání empirických údajů (dat). Důležitou součástí je metodologická podstata marketingového informačního systému (MIS). Získané znalosti se jim mohou hodit jak v manažerské a podnikatelské činnosti, tak také v každodenním osobním životě.
Osnova
 • Obsah předmětu:
 • 1. Základní principy a význam marketingu (dotace 2/0) Marketing jako práce s informacemi
 • 2. Marketingové řízení (dotace 2/0)
  Marketingové řízení
  Marketingové strategie
  Marketingový plán

  3. Marketingové prostředí a analýza portfolia (dotace 2/0)
 • 4. Marketingová informační soustava ve službách (dotace 6/0)
  Předmět marketingového průzkumu a jeho operacionalizace
  Techniky sběru a zpracování marketingových informací
  Vymezení a výběr jednotek marketingového průzkumu
 • 5. Marketingové postupy (dotace 4/0)
  Chování zákazníka
  Segmentace trhu
 • 6. Marketingový mix (dotace 6/0)
  Produkt
  Cena
  Distribuce
  Marketingová komunikace
  Lidé
 • 7. Specifika marketingu služeb (dotace 2/0)
Literatura
  doporučená literatura
 • FORET, M. Marketingový průzkum – Poznáváme svoje zákazníky. 2. aktualizované vydání, BizBooks, Brno 2012, 116 s., ISBN 978- 80 - 265 - 0038 – 4
 • FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. 3. aktualizované vydání, Brno: EDIKA, 2012, 184 s. ISBN 978-80-266-0006-0
 • FORET, M. Marketing pro začátečníky. 3. aktualizované vydání, Brno: EDIKA, 2012, 184 s. ISBN 978-80-266-0006-0
 • FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. viii, 152. ISBN 9788025119426. info
 • FORET, Miroslav, Petr PROCHÁZKA a Tomáš URBÁNEK. Marketing : základy a principy. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2005. vi, 149. ISBN 8025107906. info
 • FORET, Miroslav a Jana STÁVKOVÁ. Marketingový výzkum : jak poznávat své zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 159 s. ISBN 8024703858. info
  neurčeno
 • FORET, M. Marketing research. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 72 s. ISBN 978-80-7375-592-8.
Výukové metody
Látka je dostupná v doporučené studijní literatuře. Proto budou jednotlivá témata probírána na přednáškách spíše formou společných diskusí a hledání odpovědí na otázky studentů. Dále budou procvičována na konkrétních příkladech a ve vlastní v seminární práci. Předpokládá se aktivní přístup studentů v průběhu celého semestru. Ve výsledném hodnocení předmětu bude zohledněna i úroveň vlastní seminární práce i aktivní účast na přednáškách.
Metody hodnocení
Průběžné hodnocení na přednáškách po dobu semestru. Závěrečná zkouška je ústní, případně písemná.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.