MOTO1042c Teorie a konstrukce optických soustav II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Dvořák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–8:50 F4,03017
Předpoklady
MOTO0931p Teor. a konst. opt. soust. I-p && MOTO0931c Teor. a konst. opt. soust. I-c
MOTO0931p && MOTO0931c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V této studijní disciplíně si jednak studenti zopakují a upevní znalosti získané v rámci bakalářského studia. V návaznosti rozšíří svoje znalosti o konkrétní možnosti návrhů konstrukcí jednoduchých optických přístrojů, např. dalekohledy zrcadlové, čočkové, mikroskop. Na konci kurzu student umí rozlišit úroveň matematické aproximace, na které jednotlivé přístroje pracují a popsat, resp. diskutovat jejich využití v praxi.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- umí rozlišit úroveň matematické aproximace, na které jednotlivé přístroje pracují
- popsat, resp. diskutovat jejich využití v praxi.
Osnova
  • Šíření paprsků a šíření fáze, optická dráha. Totální odraz světla a jeho využití. Přenos intenzity světla, antireflexní vrstva. Rozlišovací mez optické soustavy. Polarizace světla odrazem, Brewsterův úhel, polarizační brýle. Zkřížené polarizátory (Malusův zákon). Interference na planparalelní desce. Michelsonův interferometr. Achromatizace dubletu. Otvorová vada tenké čočky. Koma při zobrazení tenkou čočkou. Astigmatizmus při zobrazení tenkou čočkou.
Literatura
  • Sharma K.K. Optics Principles and Applications. Burlington, Elsevier, 2006. ISBN 978-0-12-370611-9.
  • Born M., Wolf E.: Principles of optics, Cambridge University Press 1999, ISBN-13: 978-0521642224.
  • Fowles G.R. Introduction to Modern Optics. New York, Holt, Rinehart, Wiston, 2nd ed., 1989. ISBN 0-486-65957-7.
  • SCHRÖDER, Gottfried. Technická optika : Technische Optik (Orig.). Translated by Zdeněk Berger. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. 158 s
  • Lasery a moderní optika. Edited by M. Vrbová. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994. 474 s., ob. ISBN 80-85849-56-9. info
  • KUBĚNA, Josef. Úvod do optiky. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 181 s. ISBN 8021008350. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.