MOTO0931c Teorie a konstrukce optických soustav I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/1. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
MPPT081 Základy přístrojové techniky
MPPT081
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V této studijní disciplíně si jednak studenti zopakují a upevní znalosti získané v rámci bakalářského studia. V návaznosti rozšíří svoje znalosti o konkrétní možnosti návrhů konstrukcí jednoduchých optických přístrojů, např. dalekohledy zrcadlové, čočkové, mikroskop. Na konci kurzu student umí rozlišit úroveň matematické aproximace, na které jednotlivé přístroje pracují a popsat, resp. diskutovat jejich využití v praxi.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- umí rozlišit úroveň matematické aproximace, na které jednotlivé přístroje pracují a popsat,
- umí diskutovat jejich využití v praxi.
Osnova
  • Geometrická optika, zákon odrazu a lomu. Materiálové a optické konstanty čoček, vypuklost. Planparalelní deska. Hranol a klín, minimální deviace. Konstrukce obrazu při zobrazování kulovými plochami, znaménková konvence. Předmětový a obrazový prostor, zobrazení tenkou čočkou. Tlustá čočka, hlavní/uzlové/ohniskové body/roviny. Paraxiální aproximace, maticový formalizmus pro výpočet optických soustav. Zvětšení obrazu, lupa (dva režimy pozorování). Dalekohled (Galileův, Keplerův, Newtonův). Mikroskop. Fokometr.
Literatura
  • Born M., Wolf E.: Principles of optics, Cambridge University Press 1999, ISBN-13: 978-0521642224.
  • SCHRÖDER, Gottfried. Technická optika : Technische Optik (Orig.). Translated by Zdeněk Berger. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. 158 s.
  • Sharma K.K. Optics Principles and Applications. Burlington, Elsevier, 2006. ISBN 978-0-12-370611-9.
  • Fowles G.R. Introduction to Modern Optics. New York, Holt, Rinehart, Wiston, 2nd ed., 1989. ISBN 0-486-65957-7.
  • Lasery a moderní optika. Edited by M. Vrbová. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994. 474 s., ob. ISBN 80-85849-56-9. info
  • KUBĚNA, Josef. Úvod do optiky. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 181 s. ISBN 8021008350. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/MOTO0931c