MPPT081 Základy přístrojové techniky

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Marek Dostál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Věra Maryšková (přednášející)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (přednášející)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
Základní středoškolské znalosti fyziky a absolvování biofyzikálně orientovaných předmětů v rámci bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen; rozumět a vysvětlit principy metod a přístrojů používaných ve všeobecném lékařství; rozeznání možných rizik, která jsou spojena s používáním některých lékařských zařízení (mechanického, elektromagnetického i světelného charakteru, ionizující záření); osvojení si zásad bezpečného používání těchto přístrojů, a to jak pro pacienty tak i pro zdravotnický personál
Výstupy z učení
Po absolvování výuky bude student:
- rozumět základním principům u přístrojů využívaných v lékařství,
- je schopen je bezpečně a efektivně používat.
Osnova
 • Základy přístrojové techniky
 • Lékařství a technika, Biosignály a jejich zpracování.
 • Měření a registrace mechanických veličin.
 • Ultrazvukové zobrazovací metody.
 • Ultrazvukové dopplerovské a kombinované metody.
 • Měření a registrace teploty.
 • Elektrodiagnostické metody.
 • Optické laboratorní přístroje.
 • Optické diagnostické přístroje.
 • Konvenční rentgenové zobrazovací metody.
 • Moderní tomografické metody (CT, MRI).
 • Diagnostické metody využívající radionuklidů.
 • Metody a přístroje pro fyzikální léčbu.
 • Metody a přístroje pro léčbu ionizujícím zářením.
 • 1Moderní fyzikální metody využívané v chirurgii. Litotripse.
 • Přístroje nahrazující funkci orgánů. Legislativní rámec medicínské přístrojové techniky
Literatura
 • MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6. info
 • HRAZDIRA, Ivo, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 2nd revised edition. Brno: Masaryk University, 2012. 325 stran. ISBN 9788021057586. info
 • Elektronické přístroje v lékařství. Edited by Jiří Rozman. 1. vyd. Praha: Academia, 2006. 406 s. ISBN 8020013083. info
 • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. viii, 381. ISBN 8090289614. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemného testu, který má 25 otázek, a části ústní, k níž může student přistoupit, dosáhl-li nejméně 14 správných odpovědí v testu.Ústní část se skládá zpravidla ze dvou otázek. Zkoušený student musí být schopen vysvětlit problémy a případně charakterizovat jejich klinický význam.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz/?lang=cs&bus=MgrOpt
Konzultační hodiny, zkušební otázky a materiály k praktickým cvičením jsou vyvěšeny na nástěnce a webových stránkách Biofyzikálním ústavu LF, Kamenice 3, 3.patro. Consulting hours, examination questions and study materials for practical exercises are published on boards and web pages of the Department of Biophysics, Medical Faculty, Kamenice 3, 3rd floor.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
přednášky vyvěšeny na webových stránkách Biofyzikálního ústavu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.