MNAF081p Aplikovaná farmakologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Tomáš Pruša (přednášející)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
MNAB0711s Aplikovaná biochemie
VLKB091
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexním přístupem k účinku léčivých látek v organismu s důrazem na vliv potravin při farmakoterapii. Nedílnou součástí této problematiky je dnes rozsáhlý trh s doplňky stravy. Pochopení léčebné hodnoty léčivých přípravků a vlivu potravních doplňků je základem racionální farmakoterapie.
Osnova
  • 1.Cíle a nástroje klinické farmakologie. Definice. Právo a klinická farmakologie. Informační zdroje v medicíně. 2.Základní principy farmakokinetiky a farmakodynamiky. 3.Základní typy lékových interakcí. 4.Individualizace terapie. Farmakogenetika. Compliance pacienta. 5.Metodiky klinického hodnocení. Farmakovigilance. 6.Farmakoekonomika. Farmakoepidemiologie. 7.Lékové interakce a výživa (CNS, PNS, KVS, GIT). 8.Lékové interakce a výživa (diuretika, antibiotika, léčiva v onkologii, vitaminy a minerální látky). 9.Biologická aktivita vybraných potravin (problematika sekundárních metabolitů). 10.Potravní doplňky (nutraceutika) – definice, legislativa (ČR, EU), požadavky, využití (ČR, EU, aj.). 11.Doplňky stravy – CNS a imunitní systém (adaptogeny, imunostimulancia, antioxidanty). 12.Doplňky stravy – GIT a urogenitální trakt. 13.Doplňky stravy – redukce tělesné hmotnosti. 14.Kazuistiky – základní klinické problémy z pohledu nutričního terapeuta.
Literatura
  • ADAMS, Michael, Leland Norman HOLLAND a Carol Q. URBAN. Pharmacology for nurses : a pathophysiologic approach. 3rd ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education, 2011. xxv, 912. ISBN 9780135089811. info
  • COMBS, Gerald F. The vitamins : fundamental aspects in nutrition and health. 3rd ed. Burlington: Elsevier Academic Press, 2008. xix, 583. ISBN 9780121834937. info
  • PERLÍK, František. Základy klinické farmakologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 192 s. ISBN 9788072625284. info
  • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
  • SARUBIN-FRAGAKIS, Allison. Health professional's guide to popular dietary supplements. 2nd ed. [Chicago]: American Dietetic Association, 2003. xxiii, 526. ISBN 0880911735. info
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2001. 520 s. ISBN 8072541811. info
  • PERLÍK, František. Klinická farmakologie v praxi. 1. vyd. Praha: Triton, 1999. 149 s. ISBN 8072540440. info
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. xxii, 191. ISBN 80-7066-969-1. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
zkouška, písemná práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.