MFVL0822 Vnitřní lékařství a rehabilitace II

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (přednášející)
MUDr. Hana Nechutová, Ph.D. (cvičící)
Eva Kašpárková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
MFVL0721 Vnitřní lékařství I
Splnění prerekvizit a zápočet z předmětu za 1.semestr.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude mít student základní přehled o klinickém průběhu probíraných onemocnění.Bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc. Výuka navazuje na problematiku probíranou v 1.semestru.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude mít student základní přehled o klinickém průběhu probíraných onemocnění. Bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc.
Osnova
 • 1. týden: Nemoci trávicí soustavy I Nemoci jícnu. Nemoci žaludku - žaludeční dyspepsie, - vředová choroba, - chorobné stavy po operaci žaludku, - akutní a chronická gastritis, - nádory žaludku.
 • 2. týden:Nemoci trávicí trubice II.Nemoci střev. Poruchy stolice. Akutní enteritis. Crohnova choroba. Proctokolitis. Pseudomembranosní enterokolitis. Divertikulosa tlustého střeva.
 • 3. týden:Nemoci trávicí trubice III Malabsorpční syndromy, dráždivý tračník. Kolorektální karcinom. Hemorhoidy, Střevní paraziti. Gastroenterologická problematika v ambulantní praxi
 • 4. týden:Nemoci Nemoci jater, žlučníku a žluč. cest - žloutenka, virové hepatitidy. Chronická hepatitida, alkoholová hepatopatie. Jaterní cirhosa, Nádory jater. Cholecystolithiáza, Postcholecystectomický syndrom. Chron. cholecystitis, dyskineza žlučových cest Cholangoitis. Onemocnění slinivky břišní - chronická pankreatitis, - nádory pankreatu.
 • 5. týden: Onemocnění ledvin a močových cest I Glomerulopatie. Nefrotický syndrom. Vaskulární nefrosklerosa. Postižení ledvin u diabetu
 • 6. týden:Onemocnění ledvin a močových cest II. Intersticiální nefritidy. Chron.infekce močových cest a chron. Pyelonefritis. Tuberkulosa ledvin a močových cest. Urolitiáza. Polycystické ledviny.
 • 7. týden: Onemocnění ledvin a moč. cest III. Chronické selhání ledvin. Dialysační léčba. Transplantace ledvin. Nádory ledvin. Nefrologická problematika v ambulantní praxi
 • 8. týden: Selhání ledvin
 • 9. týden: Náhradní funkce ledvin. Dialysa. transplantace
 • 10.týden:Nemoci z poruch endokrinních I. Nemoci hypofýzy, štítné žlázy, Sekreční tumory. Endokrinologie v ambulantní praxi.
 • 11.týden:Nemoci z poruch endokrinních II. Nemoci nadledvinek. Pozdní komplikace diabetu. Úloha sestry v péči o diabetiky
 • 12.týden:Nemoci z povolání I. Vyšetřovací metody u nemocí z povolání. Nejčastější profesní onemocnění. Právní opatření u nemocí z povolání. Rizikové faktory pracovního prostředí. Otrava - intoxikace
 • 13.týden: systémové nemoci pojiva
 • 14.týden: Zápočtový test
Literatura
  doporučená literatura
 • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
 • Souček M., Špinar J. a kol.: Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha Grada publishing, 2005, 380s., ISBN 80-247-1367-5
  neurčeno
 • Blaha M. a kolektiv. Vnitřní lékařství I. díl. Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Díl I., II. IDVPZ Brno, 1997
 • Klener P. et al. Vnitřní lékařství, Galén, 2003 - v rozsahu přednesené látky
 • Blaha M. a kolektiv. Vnitřní lékařství II. díl. Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Díl I., II. IDVPZ Brno, 1999
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů, ve kterých jsou probírána jednotlivá odborná témata.
Metody hodnocení
Je vyžadována aktivní účast. Na konci 2. semestru je výuka v předmětu ukončena ústní zkouškou. Student si vylosuje l složenou otázku. Znění 30. otázek je v ISu.
Informace učitele
Předmět je ukončen na konci 2. semestru ústní zkouškou. Student si vylosuje 1 složenou otázku.Témata 30. otázek jsou v ISu. Seznam otázek ke zkoušce: Otázky ke zkoušce z Vnitřního lékařství pro Navazující magisterské studium VL 0933 + MPVL0933 1. Anemie Obecná symptomatologie - bolest Nádory plic a pohrudnice 2. Defibrilace Kardioverze Kardiostimulace Teplota Nemoci jícnu 3. Polycytémie, polyglobulie Anamnéza Subjektivní obtíže Tuberkulóza 4. Leukémie Inspekce - pohled Žaludeční dyspepsie 5. Vyšetření hlavy a krku Maligní lymfomy Vředová choroba gastro-duodena 6. Hematoterapie Palpace-pohmat Perkuse-poklep Gastritis - zánět žaludku, akutní, chronický 7. Vyšetření hrudníku Srážení krve - poruchy Diseminovaná intravaskulární koagulopatie - DIK Crohnova choroba - nespec. zánět střevní 8. Zánětlivá revmatoidní kloubní onemocnění Funkční vyšetření kardiovaskulární soustavy Colitis ulcerosa - nespec. zánět střevní 9. Poruchy srdečního rytmu - základní, nejčastější Vyšetření končetin Akutní enteritis - akutní střevní zánět 10. Spondylartritidy - onem. pateře Krevní tlak - TK Puls - TF Malabsorpční syndrom 11. Degenerativní onemocnění kloubů Vyšetření moče - chemické, mikroskopické, bakteriologické Kolorektální karcinom 12. Revmatická horečka Vyšetření krve - krevní obraz-KO, základní koagulace Hemorhoidy 13.Krevní skupiny, vyšetření kostní dřeně, lymfatických uzlin, Střevní paraziti Pneumothorax 14. Hypertenzní choroha - HT Vyšetření sputa Cholecystitis, cholecystolithiasis 15. Ischemická choroba srdeční - ICHS Vyšetření punktátu Jaterní cirhosa 16. Porevmatické srdeční vady Bioptické vyšetření Virové hepatitidy 17. Radiologické vyšetření Angina pectoris - AP Onemocnění slinivky břišní 18. Endoskopické vyšetření Infarkt myokradu Náhradní způsoby výživy - enterální, parenterální 19. Bolesti břicha Perikarditis Myokarditis Glomerulopatie - akutní, chronické 20. Disekce aorty Kardiomyopatie - KMP Vyšetření břicha Pozdní komplikace diabetu – mikro-, makroangiopatie 21. Ischemická choroba dolních končetin - ICH DK Funkční vyšetření v nefrologii - clearence Chronická bronchitis Rozedma plic 22. Žilní trombóza - povrchová, hluboká Radioizotopové vyšetření Astma bronchiale Status astmatikus 23. Diabetes mellitus 1. typu, strategie léčby Plicní záněty - bronchopneumonie Choroby z povolání - postižení pohybové soustavy 24. Srdeční selhání - akutní, chronické Nemoci štítné žlázy - hypo-, hyperfunkce Chronická infekce močových cest, pyelonefritis – intersticiální nefritis 25. Bolesti na hrudi Pozdní komplikace diabetu Poruchy vědomí - kvantitativní 26. Funkční vyšetření plic Plicní embolie Diabetes mellitus 2. typu, strategie léčby 27. Bolesti zad Selhání ledvin - způsoby léčby Nejčastější otravy - zásady léčby 28. Urolithiasa, Nefrotický syndrom Bolesti hlavy Akutní komplikace u diabetu - koma hypo-, hyperglykemické 29. Bolesti končetin Transplantace - podmínky, zásady Akutní krvácení - zásady první pomoci, léčba 30. Poruchy vědomí - kvalitativní Nádorová onemocnění - způsoby léčby Cor pulmonale
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.