MFVL0832 Vnitřní lékařství a rehabilitace II

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Irena Müllerová
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 11:50–13:30 N01008
Předpoklady
MFVL0731 Vnitřní lékařství I
Splnění prerekvizit a zápočet z předmětu za 1.semestr.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude mít student základní přehled o klinickém průběhu probíraných onemocnění.Bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc. Výuka navazuje na problematiku probíranou v 1.semestru.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude mít student základní přehled o klinickém průběhu probíraných onemocnění. Bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc.
Osnova
 • 1. týden: Nemoci trávicí soustavy I Nemoci jícnu. Nemoci žaludku - žaludeční dyspepsie, - vředová choroba, - chorobné stavy po operaci žaludku, - akutní a chronická gastritis, - nádory žaludku.
 • 2. týden:Nemoci trávicí trubice II.Nemoci střev. Poruchy stolice. Akutní enteritis. Crohnova choroba. Proctokolitis. Pseudomembranosní enterokolitis. Divertikulosa tlustého střeva.
 • 3. týden:Nemoci trávicí trubice III Malabsorpční syndromy, dráždivý tračník. Kolorektální karcinom. Hemorhoidy, Střevní paraziti. Gastroenterologická problematika v ambulantní praxi
 • 4. týden:Nemoci Nemoci jater, žlučníku a žluč. cest - žloutenka, virové hepatitidy. Chronická hepatitida, alkoholová hepatopatie. Jaterní cirhosa, Nádory jater. Cholecystolithiáza, Postcholecystectomický syndrom. Chron. cholecystitis, dyskineza žlučových cest Cholangoitis. Onemocnění slinivky břišní - chronická pankreatitis, - nádory pankreatu.
 • 5. týden: Onemocnění ledvin a močových cest I Glomerulopatie. Nefrotický syndrom. Vaskulární nefrosklerosa. Postižení ledvin u diabetu
 • 6. týden:Onemocnění ledvin a močových cest II. Intersticiální nefritidy. Chron.infekce močových cest a chron. Pyelonefritis. Tuberkulosa ledvin a močových cest. Urolitiáza. Polycystické ledviny.
 • 7. týden: Onemocnění ledvin a moč. cest III. Chronické selhání ledvin. Dialysační léčba. Transplantace ledvin. Nádory ledvin. Nefrologická problematika v ambulantní praxi
 • 8. týden: Selhání ledvin
 • 9. týden: Náhradní funkce ledvin. Dialysa. transplantace
 • 10.týden:Nemoci z poruch endokrinních I. Nemoci hypofýzy, štítné žlázy, Sekreční tumory. Endokrinologie v ambulantní praxi.
 • 11.týden:Nemoci z poruch endokrinních II. Nemoci nadledvinek. Pozdní komplikace diabetu. Úloha sestry v péči o diabetiky
 • 12.týden:Nemoci z povolání I. Vyšetřovací metody u nemocí z povolání. Nejčastější profesní onemocnění. Právní opatření u nemocí z povolání. Rizikové faktory pracovního prostředí. Otrava - intoxikace
 • 13.týden: systémové nemoci pojiva
 • 14.týden: Zápočtový test
Literatura
  doporučená literatura
 • Souček M., Špinar J. a kol.: Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha Grada publishing, 2005, 380s., ISBN 80-247-1367-5
 • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
  neurčeno
 • Klener P. et al. Vnitřní lékařství, Galén, 2003 - v rozsahu přednesené látky
 • Blaha M. a kolektiv. Vnitřní lékařství I. díl. Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Díl I., II. IDVPZ Brno, 1997
 • Blaha M. a kolektiv. Vnitřní lékařství II. díl. Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Díl I., II. IDVPZ Brno, 1999
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů, ve kterých jsou probírána jednotlivá odborná témata.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou seminářů a přednášek. Je vyžadována aktivní účast. Na konci 2. semestru je výuka v předmětu ukončena ústní zkouškou. Student si vylosuje l složenou otázku. Znění 30. otázek je v ISu.
Informace učitele
Výuka probíhá formou seminářů a přednášek v posluchárně. Účast na výuce je povinná. Předmět je ukončen na konci 2. semestru ústní zkouškou. Student si vylosuje 1 složenou otázku.Témata 30. otázek jsou v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2018/MFVL0832