MFKI0921c Kinezioterapie v ambulantní praxi III - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/13/0. 195. 13 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Radek Brauner (cvičící)
Mgr. Ivan Janský (cvičící)
MUDr. Aranka Korvasová, MBA (cvičící)
MUDr. Vlasta Ledecká (cvičící)
Mgr. Veronika Málková (cvičící)
Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslava Přibylová Pochmonová, Ph.D. (cvičící)
Silvie Uhrová (cvičící)
MUDr. Jan Vacek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 13. 9. 8:00–11:50 Katedra fyzioterapie a RHB, St 14. 9. 8:00–11:50 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 15. 9. 10:00–13:50 KOM 235A, Pá 16. 9. 9:00–11:30 232, Út 20. 9. 8:00–11:50 Katedra fyzioterapie a RHB, St 21. 9. 8:00–11:50 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 22. 9. 10:00–13:50 KOM 235A, Pá 23. 9. 9:00–11:30 232, Út 27. 9. 8:00–11:50 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 29. 9. 10:00–13:50 KOM 235A, Pá 30. 9. 9:00–11:30 232, Út 4. 10. 8:00–11:50 Katedra fyzioterapie a RHB, St 5. 10. 8:00–11:50 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 6. 10. 10:00–13:50 KOM 235A, Pá 7. 10. 9:00–11:30 232, Út 11. 10. 8:00–11:50 Katedra fyzioterapie a RHB, St 12. 10. 8:00–11:50 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 13. 10. 10:00–13:50 KOM 235A, Pá 14. 10. 9:00–11:30 232, Út 18. 10. 8:00–11:50 Katedra fyzioterapie a RHB, St 19. 10. 8:00–11:50 Katedra fyzioterapie a RHB, ...
Předpoklady
MFKI084p Kinezioterapie II-před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná kinezioterapeutické postupy a metody nejčastějších akutně ošetřovaných diagnóz (včetně uplatnění technik myoskelatální medicíny) prováděné u ambulantních pacientů. Studenti si prohlubují praktické dovednosti speciálních technik (měkké a mobilizační techniky, Kabatova technika, prvky techniky paní Mojžíšové, senzomotorika, cvičení s míči a pružnými tahy). Jsou vedena erudovanými asistenty z praxe, kteří dohlížejí na odbornost praktických cvičení, dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, Zákoníku práce a etických norem.
Osnova
 • Vadné držení těla.
 • Algický vertebrogenní syndrom (CC syndrom)
 • Algický vertebrogenní syndrom (CB syndrom)
 • Algický vertebrogenní syndrom (throrakalgie)
 • Algický vertebrogenní syndrom (lumbalgie)
 • Entezopatie horních končetin
 • Entezopatie dolních končetin
 • Bolestivá kostrč
 • Kořenové syndromy horních končetin
 • Kořenové syndromy dolních končetin
 • Blokáda jazylky
 • Temporomandibulární kloub
 • Stavy po úrazech a poraněních pohybového aparátu
Literatura
 • KAPANDJI, I.A. The Physiology of the Joints. Vol. 1. New York: Churchill Livingstone, 1986. 283 s., ISBN 0-443-02504-5.
 • LEWIT, K. Manipulační léčba v rámci léčebné rehabilitace. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1990. 427 s. ISBN 80-7030-096-5.
 • VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha : Grada, 1997. 272 s. ISBN 80-7169-256-5.
 • JANDA,V. Funkční svalový test. Praha : Grada, 1966. 328 s.
 • KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha : Grada, 1999. 111 s. ISBN 80-7169-619-6.
 • TROJAN, S. – DRUGA, R. – PFEIFFER, J. – VOTAVA, J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd. Praha : Grada, 2001. 228 s. ISBN 80-2470-031-X.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/MFKI0921c