MFVL0832 Vnitřní lékařství II

Lékařská fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Irena Müllerová
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 11:50–13:30 N01008
Předpoklady
MFVL0731 Vnitřní lékařství I
Splnění prerekvizit a zápočet z předmětu za 1.semestr.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude mít student základní přehled o klinickém průběhu probíraných onemocnění.Bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc. Výuka navazuje na problematiku probíranou v 1.semestru.
Osnova
 • 1. týden:Nádory plic a pohrudnice - nezhoubné, zhoubné
 • Rozedma plic (emfyzém). Tuberkuloza plic. Difuzní plicní procesy. Nemoci pohrudnice.
 • 2. týden:Nemoci trávicí trubice I.
 • Nemoci jícnu. Nemoci žaludku - žaludeční dyspepsie, - vředová choroba, - chorobné stavy po operaci žaludku, - akutní a chronická gastritis, - nádory žaludku.
 • 3. týden:Nemoci trávicí trubice II
 • Nemoci střev. Poruchy stolice. Akutní enteritis. Crohnova choroba. Proctokolitis. Pseudomembranosní enterokolitis. Divertikulosa tlustého střeva.
 • 4. týden:Nemoci trávicí trubice III
 • Malabsorpční syndromy, dráždivý tračník. Kolorektální karcinom. Hemorhoidy, Střevní paraziti. Gastroenterologická problematika v ambulantní praxi
 • 5. týden:Nemoci jater, žlučníku a žluč. cest - žloutenka, virové hepatitidy. Chronická hepatitida, alkoholová hepatopatie. Jaterní cirhosa, Nádory jater. Cholecystolithiáza, Postcholecystectomický syndrom. Chron. cholecystitis, dyskineza žlučových cest Cholangoitis
 • 6. týden:Nemoci jater,žlučníku a žluč. cest II
 • Stenóza Vaterské papily. Nádory žlučníku a žlučových cest. Onemocnění slinivky břišní - chronická pankreatitis, - nádory pankreatu. Klinická léčebná výživa - náhradní způsoby výživy, enterální výživa, parenterální výživa.
 • 7. týden:Onemocnění ledvin a močových cest I
 • Glomerulopatie. Nefrotický syndrom. Vaskulární nefrosklerosa. Postižení ledvin u diabetu.
 • 8. týden:Onemocnění ledvin a močových cest II
 • Intersticiální nefritidy. Chron.infekce močových cest a chron. Pyelonefritis. Tuberkulosa ledvin a močových cest. Urolitiáza. Polycystické ledviny.
 • 9. týden:Onemocnění ledvin a moč. cest III
 • Chronické selhání ledvin. Dialysační léčba. Transplantace ledvin. Nádory ledvin. Nefrologická problematika v ambulantní praxi
 • 10.týden:Nemoci z poruch endokrinních I
 • Nemoci hypofýzy, štítné žlázy, nadledvinek. Sekreční tumory. Endokrinologie v ambulantní praxi.
 • 11.týden:Nemoci z poruch endokrinních II
 • Diabetes mellitus, léčba diabetu, léčba inzulinem - pozdní komplikace diabetu. Úloha sestry v péči o diabetiky
 • 12.týden:Nemoci z povolání I
 • Vyšetřovací metody u nemocí z povolání. Rizikové faktory pracovního prostředí. Otrava - intoxikace
 • 13.týden:Nemoci z povolání II
 • Nejčastější profesní onemocnění. Právní opatření u nemocí z povolání
 • 14.týden:Metabolické poruchy:
 • Obezita, Hyperlipidemie. Metabolické osteopatie, Nefrolitiáza
Literatura
  doporučená literatura
 • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
  neurčeno
 • Klener P. et al. Vnitřní lékařství, Galén, 2003 - v rozsahu přednesené látky
 • Blaha M. a kolektiv. Vnitřní lékařství II. díl. Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Díl I., II. IDVPZ Brno, 1999
 • Blaha M. a kolektiv. Vnitřní lékařství I. díl. Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Díl I., II. IDVPZ Brno, 1997
 • Souček M., Špinar J. a kol.: Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha Grada publishing, 2005, 380s., ISBN 80-247-1367-5
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů, ve kterých jsou probírána jednotlivá odborná témata.
Metody hodnocení
Na konci semestru jsou vědomosti ověřovány písemným testem, který obsahuje 20 složených otázek. Jeho úspěšné absolvování je podmínkou udělení zápočtu.
Navazující předměty
Informace učitele
Výuka probíhá formou seminářů a přednášek v posluchárně. Účast na výuce je povinná. Na konci semestru jsou vědomosti ověřovány písemným testem, který obsahuje 20 složených otázek. Jeho úspěšné absolvování - 60% otázek - je podmínkou udělení zápočtu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.