MFVL0933 Vnitřní lékařství III

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Iva Kazdová
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 12:20–14:00 N01008
Předpoklady
MFVL0832 Vnitřní lékařství II
Splnění prerekvizit a zápočet z předmětu za 2. semestr.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná základy vnitřního lékařství, který je základním medicinským oborem. Zkoumá etiologii a patogenezi chorob, zabývá se jejich diagnostikou, léčením i prevencí a neopomíná také na další vědecko-výzkumný rozvoj oboru. Charakteristickým rysem vnitřního lékařství je jeho integrační a koordinační funkce. Umožňuje širší rozhled pro analýzu příčin onemocnění a poté jejich správnou syntézou dovoluje zvolit optimální léčebný postup. Po absolvování předmětu bude student schopen rozpoznat příznaky jednotlivých chorob a v rámci své specializace také terapeuticky zasáhnout.Bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc. Studijní předmět je koncipován jako prohlubující a rozšiřující vzhledem k náplni bakalářského studia.
Osnova
 • 1. týden:Hematologie I
 • Anemie, sideropenická, megaloblastová, perniciozní - aplastické, hypoplastické a dysplatické, poztrátové, hemolytické. Polycytémie a polyglobulie
 • 2. týden:Hematologie II
 • Leukénie a maligní lymfomy. Retikulozy. Myelodysplastický syndrom. Poruchy srážení krve. Hemoterapie. Transplantace kostní dřeně
 • 3. týden: Revmatická onemocnění
 • - zánětlivá onemocnění, - revmatická horečka, - revmatoidní artritida. Spondylartritidy. Infekční artritidy. Degenerativní onemocnění kloubů
 • 4. týden:Systémové choroby pojiva
 • Mikrokrystalické artritidy, dna. Osteoartrosa, entezopatie. Onemocnění zad a pateře. Mimokloubní revmatismus
 • 5. týden:Akutní stavy ve vnitřním lékařství
 • Vyšetřování akutně nemocných. Konziliární vyšetření,úkoly sestry. Poruchy vědomí.
 • 6. týden:Akutní formy ICHS
 • Poruchy rytmu. Resuscitace. Defibrilace, kardioverze, kardiostimulace. Akutní srdeční selhání.
 • 7. týden: Šok. Plicní embolie. Šoková plíce. Status astmatikus. Respirační insuficience. Pneumotorax.
 • 8. týden:Kritické stavy v hematologii
 • Akutní krvácení. Diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIK). Hemolytická anemie,. Aplastická anemie. Náhlé příhody břišní: - akutní pankreatitida, ileosní stavy, - zvracení, průjem.
 • 9. týden:Kritické stavy v diabetologii
 • Hypoglykemické stavy. Hyperglykemické stavy: - diabetické koma, hyperosmolární koma, laktacidotické koma
 • 10.týden:Jaterní selhání. Selhání ledvin - prerenální, renální, postrenální. Průběh a prognóza náhlého selhání ledvin
 • 11.týden:Poruchy vodního a minerálního metabolismu.
 • Poruchy acidobazické rovnováhy: - metabolická acidoza, metabolická alkaloza, - respirační acidoza, respirační alkaloza.
 • 12.týden:Výživa u akutních stavů. Nežádoucí důsledky léčby akutních stavů. Rehabilitace u interních chorob
 • 13.týden:zápočty, předtermíny-zkoušky
Literatura
  doporučená literatura
 • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
  neurčeno
 • Blaha M. a kolektiv. Vnitřní lékařství II. díl. Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Díl I., II. IDVPZ Brno, 1999
 • Souček M., Špinar J. a kol.: Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha Grada publishing, 2005, 380s., ISBN 80-247-1367-5
 • Dítě P. a kol.: Vnitřní lékařství, MU 2004 – skripta Rozsah znalostí na základě přednášek, které jsou povinné.
 • Blaha M. a kolektiv. Vnitřní lékařství I. díl. Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Díl I., II. IDVPZ Brno, 1997
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednáška - seminář, účast na výuce je povinná.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou na konci 3.semestru.
Informace učitele
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů v posluchárně.Účast na výuce je povinná. Předmět je na konci 3. semestru ukončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2016/MFVL0933