MNDB0922p Diabetologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Yvona Pospíšilová (přednášející)
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nikola Prokešová (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Garance
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (13,00 %), Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (87,00 %)
Předpoklady
MNDB0821c Diabetologie I - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pokročilý vhled do problematiky metabolické poruchy diabetes mellitus navazující na poznatky z bakalářského stupně studia s důrazem na specializovaný nutriční postup (etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčebné možnosti, prevence, nutriční postupy a opatření při intenzifikované inzulinové terapii, úprava výživy ke stavu a léčbě onemocnění, věku a fyzické aktivitě, poradenská činnost a spolupráce s diabetologickou sestrou). Předmět se zaměří na specifika dětské diabetologie a specifické otázky v diabetologii z pohledu nutričního terapeuta - diabetik v chirurgické léčbě, diabetes mellitus a obezita, chirurgická léčba obezity u pacienta s diabetes mellitus. Neopomenutelnou součástí je nácvik komunikace s pacientem s diabetem, student na základě nabytých znalostí neopomine i stránku psychologickou, pedagogickou i sociální, která se bezprostředně týká především specifik edukace diabetických pacientů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit fyziologický a patofyziologický základu diabetu mellitu tvořící skupinu onemocnění různé etiologie se společným jmenovatelem – hyperglykemií, onemocněním podmíněným absolutním nedostatkem inzulinu , nebo jeho relativním nedostatkem při jeho snížené účinnosti. Dále student na základě nabytých znalostí neopomine i stránku psychologickou, pedagogickou i sociální, která se bezprostředně týká především edukace pacientů.
Osnova
  • 1. Základní anatomické, fyziologické a patofyziologické poznatky 2 Patofyziologie diabetes mellitus 1. typu 3. Patofyziologie diabetes mellitus 2. typu 4. Energetický metabolismus – ketogeneze, glykogenolýza, glukoneogeneze 5. Diabetes mellitus 1. typu – epidemiologie, symptomatologie, diagnóza, terapie 6. Léčba diabetu 2. typu 7. Principy dietoterapie u diabetu 1. typu 8. Edukace diabetiků 1.typu 9. Diabetes mellitus 2. typu – epidemiologie, symptomatologie, diagnóza, terapie16. Komplikace diabetes mellitus 10. Terapie perorálními antidiabetiky a inzulínem 11. Dietní léčba diabetu 2. typu 12. Výchova nemocných diabetem 2. typu, programy DAFNE, DESMOND 13. Monitoring glykemie, hypoglykemie 14. Další specifické typy diabetu 15. Diabetes mellitus v těhotenství 16. Komplikace diabetes mellitus 17. Parenterální a enterální výživa diabetiků 18. Veřejně zdravotnické aspekty diabetes mellitus 19. Psychosociální problémy a psychopatologické stavy u diabetiků 20. Sladidla, glykemický index a zátěž 21. Metabolický syndrom 22. Preskripce pohybové léčby při diabetes mellitus 23. Prevence Principy inzulínové terapie a inzulínem
Literatura
  • http://www.diab.cz/standardy
  • PELIKÁNOVÁ, Terezie a Vladimír BARTOŠ. Praktická diabetologie. 6. aktualizované a doplněn. Praha: Maxdorf, 2018. 814 stran. ISBN 9788073455590. info
  • SVAČINA, Štěpán. Diabetologie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2010. 188 s. ISBN 9788073873486. info
  • Trendy soudobé diabetologie. Edited by Martin Haluzík. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 253 s. ISBN 9788072625499. info
  • RYBKA, Jaroslav. Diabetes mellitus - komplikace a přidružená onemocnění : diagnostické a léčebné postupy. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 317 s. ISBN 9788024716718. info
  • BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana a Ludmila BRÁZDOVÁ. Diabetes mellitus. Vyd. 1. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. 161 s. ISBN 8070134461. info
  • RYBKA, Jaroslav. Diabetologie pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 283 s. ISBN 8024716127. info
  • Diabetologie a vybrané kapitoly z metabolismu. Edited by Terezie Pelikánová. 1. vyd. Praha: TRITON, 2003. 119 s. ISBN 807254358X. info
  • ANDĚL, Michal. Diabetes mellius a další poruchy metabolismu. 1. vyd. Praha: Galén, 2001. xiv, 210. ISBN 8072620479. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.