MNDB0922p Diabetologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Yvona Pospíšilová (přednášející)
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nikola Prokešová (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Garance
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (13,00 %), Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (87,00 %)
Předpoklady
MNDB0821c Diabetologie I - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pokročilý vhled do problematiky metabolické poruchy diabetes mellitus navazující na poznatky z bakalářského stupně studia s důrazem na specializovaný nutriční postup (etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčebné možnosti, prevence, nutriční postupy a opatření při intenzifikované inzulinové terapii, úprava výživy ke stavu a léčbě onemocnění, věku a fyzické aktivitě, poradenská činnost a spolupráce s diabetologickou sestrou). Předmět se zaměří na specifika dětské diabetologie a specifické otázky v diabetologii z pohledu nutričního terapeuta - diabetik v chirurgické léčbě, diabetes mellitus a obezita, chirurgická léčba obezity u pacienta s diabetes mellitus. Neopomenutelnou součástí je nácvik komunikace s pacientem s diabetem, student na základě nabytých znalostí neopomine i stránku psychologickou, pedagogickou i sociální, která se bezprostředně týká především specifik edukace diabetických pacientů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit fyziologický a patofyziologický základu diabetu mellitu tvořící skupinu onemocnění různé etiologie se společným jmenovatelem – hyperglykemií, onemocněním podmíněným absolutním nedostatkem inzulinu , nebo jeho relativním nedostatkem při jeho snížené účinnosti. Dále student na základě nabytých znalostí neopomine i stránku psychologickou, pedagogickou i sociální, která se bezprostředně týká především edukace pacientů.
Osnova
 • 1. Základní anatomické, fyziologické a patofyziologické poznatky 2 Patofyziologie diabetes mellitus 1. typu 3. Patofyziologie diabetes mellitus 2. typu 4. Energetický metabolismus – ketogeneze, glykogenolýza, glukoneogeneze 5. Diabetes mellitus 1. typu – epidemiologie, symptomatologie, diagnóza, terapie 6. Principy inzulínové terapie 7. Principy dietoterapie u diabetu 1. typu 8. Aktuální trendy diabetické stravy. 9. Edukace diabetiků 1.typu 10. Diabetes mellitus 2. typu – epidemiologie, symptomatologie, diagnóza, terapie 11. Terapie perorálními antidiabetiky a inzulinem 12. Dietní léčba diabetu 2. typu 13. Výchova nemocných diabetem 2. typu, programy DAFNE, DESMOND 14. Monitoring glykemie, hypoglykemie 15. Další specifické typy diabetu 16. Diabetes mellitus v těhotenství 17. Komplikace diabetes mellitus 18. Parenterální a enterální výživa diabetiků 19. Veřejně zdravotnické aspekty diabetes mellitus 20. Psychosociální problémy a psychopatologické stavy u diabetiků 21. Sladidla, glykemický index a zátěž 22. Metabolický syndrom 23. Diabetická dyslipidemie 24. Specializované nutriční postupy při dyslipidemii 25. Preskripce pohybové léčby při diabetes mellitus 26. Prevence diabetu
Literatura
 • RUŠAVÝ, Zdeněk a kolektiv. Jak počítat sacharidy.Praha: Maxdorf, 2018.107 stran.
 • http://www.diab.cz/standardy
 • PELIKÁNOVÁ, Terezie a Vladimír BARTOŠ. Praktická diabetologie. 6. aktualizované a doplněn. Praha: Maxdorf, 2018. 814 stran. ISBN 9788073455590. info
 • SVAČINA, Štěpán. Diabetologie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2010. 188 s. ISBN 9788073873486. info
 • Trendy soudobé diabetologie. Edited by Martin Haluzík. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 253 s. ISBN 9788072625499. info
 • RYBKA, Jaroslav. Diabetes mellitus - komplikace a přidružená onemocnění : diagnostické a léčebné postupy. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 317 s. ISBN 9788024716718. info
 • BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana a Ludmila BRÁZDOVÁ. Diabetes mellitus. Vyd. 1. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. 161 s. ISBN 8070134461. info
 • RYBKA, Jaroslav. Diabetologie pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 283 s. ISBN 8024716127. info
 • Diabetologie a vybrané kapitoly z metabolismu. Edited by Terezie Pelikánová. 1. vyd. Praha: TRITON, 2003. 119 s. ISBN 807254358X. info
 • ANDĚL, Michal. Diabetes mellius a další poruchy metabolismu. 1. vyd. Praha: Galén, 2001. xiv, 210. ISBN 8072620479. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/MNDB0922p