MNAB0711s Aplikovaná biochemie - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (pomocník)
Mgr. Miroslav Fiala (pomocník)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent tohoto kurzu má: - vybírat biochemické testy vhodné pro diagnozu některých onemocnění - znát základní problematiku běžných diagnostických testů - vědět, jak sbírat biologický materiál a jak s nim zacházet, aby se předešlo falešným výsledkům - být schopen posoudit spolehlivost laboratorních výsledků
Výstupy z učení
Absolvent tohoto kurzu má: - vybírat biochemické testy vhodné pro diagnozu některých onemocnění - znát základní problematiku běžných diagnostických testů - vědět, jak sbírat biologický materiál a jak s nim zacházet, aby se předešlo falešným výsledkům - být schopen posoudit spolehlivost laboratorních výsledků
Osnova
 • Klinická biochemie jako obor. Biochemické testy, variabilita a spolehlivost výsledku, specifita a senzitivita, validita testu. Chyby při odběrech a zpracování materiálu, ochrana zdraví.
 • Diagnostika a monitorování nutričního stavu. Bílkoviny krevního séra. Reaktanty akutní fáze. Principy parenterální a enterální výživy. Zdroje energie.
 • Energetický výdej, dusíková bilance. Kyslík, transport a metabolismus. Poruchy oxygenace. Zátěžové stavy, energetická bilance.
 • Poruchy lipidového metabolismu.
 • Ischemická choroba srdeční, akutní a chronické srdeční selhání. Význam draselného a hořečnatého iontu. Metabolismus železa a esenciálních stopových prvků.
 • Metabolismus vody a minerálních látek. Vztah iontů k acidobazické rovnováze. Osmolalita séra a moče.
 • Acidobazický metabolismus. Indikace vyšetření, interpretace parametrů.
 • Biochemická diagnostika onemocnění ledvin, jejich monitorování. Funkční zkoušky. Močový sediment. Hemodialýza.
 • Biochemické vyšetření jater a žlučových cest. Projevy poškození, diferenční diagnostika ikterů, cholestatický syndrom.
 • Klinická biochemie gastrointestinálního traktu. Žaludeční sekrece, poruchy resorpce a onemocnění střev, testy na funkci pankreatu.
 • Poruchy metabolismu glukosy, diabetes mellitus.
 • Močová kyselina, hyperurikemie. Urolitiáza.
 • Biochemické vyšetření funkce tyroidey a nadledvin.
 • Metabolismus kalcia a fosfátů. Markery kostního metabolismu.
 • Tumorové markery. Ovlivnění výsledku testů biologickými faktory, interference léčiv
Literatura
  povinná literatura
 • DASTYCH, Milan. Klinická biochemie - bakalářský obor Zdravotní laborant. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 232 s. ISBN 978-80-210-4572-9. info
 • RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2006. 329 s. ISBN 8072623249. info
  doporučená literatura
 • Clinical chemistry : techniques, principles, correlations. Edited by Michael L. Bishop - Edward P. Fody - Larry E. Schoeff. 6th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2010. xx, 732. ISBN 9780781790451. info
 • JABOR, A. Vnitřní prostředí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2008, 2009. 560 s. ISBN 978-80-247-1221-5. info
 • Tietz fundamentals of clinical chemistry. Edited by Carl A. Burtis - Edward R. Ashwood - David E. Bruns - Barbara G. Sawye. 6th ed. St. Louis, Mo.: Saunders/Elsevier, 2008. xx, 952. ISBN 9780721638652. info
 • MASOPUST, Jaroslav. Klinická biochemie : požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Část I. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 429 s. ISBN 80-7184-648-11. info
Výukové metody
teoretická příprava - seminář
Metody hodnocení
kolokvium - ústní formou
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.