MNAB0711s Aplikovaná biochemie - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Kyselák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Novák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Opatřil (cvičící)
MUDr. RNDr. Michal Řiháček (cvičící)
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC (cvičící)
Mgr. Ondřej Wiewiorka (cvičící)
MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D. (cvičící)
Bc. Ivana Ševčíková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Michaela Králíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 15:00–17:50 B11/234
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent tohoto kurzu má: - vybírat biochemické testy vhodné pro diagnozu některých onemocnění - znát základní problematiku běžných diagnostických testů - vědět, jak sbírat biologický materiál a jak s nim zacházet, aby se předešlo falešným výsledkům - být schopen posoudit spolehlivost laboratorních výsledků
Výstupy z učení
Absolvent tohoto kurzu má: - vybírat biochemické testy vhodné pro diagnozu některých onemocnění - znát základní problematiku běžných diagnostických testů - vědět, jak sbírat biologický materiál a jak s nim zacházet, aby se předešlo falešným výsledkům - být schopen posoudit spolehlivost laboratorních výsledků
Osnova
 • Klinická biochemie jako obor. Biochemické testy, variabilita a spolehlivost výsledku, specifita a senzitivita, validita testu. Chyby při odběrech a zpracování materiálu, ochrana zdraví.
 • Diagnostika a monitorování nutričního stavu. Bílkoviny krevního séra. Reaktanty akutní fáze. Principy parenterální a enterální výživy. Zdroje energie.
 • Energetický výdej, dusíková bilance. Kyslík, transport a metabolismus. Poruchy oxygenace. Zátěžové stavy, energetická bilance.
 • Poruchy lipidového metabolismu.
 • Ischemická choroba srdeční, akutní a chronické srdeční selhání. Význam draselného a hořečnatého iontu. Metabolismus železa a esenciálních stopových prvků.
 • Metabolismus vody a minerálních látek. Vztah iontů k acidobazické rovnováze. Osmolalita séra a moče.
 • Acidobazický metabolismus. Indikace vyšetření, interpretace parametrů.
 • Biochemická diagnostika onemocnění ledvin, jejich monitorování. Funkční zkoušky. Močový sediment. Hemodialýza.
 • Biochemické vyšetření jater a žlučových cest. Projevy poškození, diferenční diagnostika ikterů, cholestatický syndrom.
 • Klinická biochemie gastrointestinálního traktu. Žaludeční sekrece, poruchy resorpce a onemocnění střev, testy na funkci pankreatu.
 • Poruchy metabolismu glukosy, diabetes mellitus.
 • Močová kyselina, hyperurikemie. Urolitiáza.
 • Biochemické vyšetření funkce tyroidey a nadledvin.
 • Metabolismus kalcia a fosfátů. Markery kostního metabolismu.
 • Tumorové markery. Ovlivnění výsledku testů biologickými faktory, interference léčiv
Literatura
  povinná literatura
 • Klinická biochemie (interaktivní osnova v isu, 41 kapitol, ozvučené prezentace, odpovědníky).
 • RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2006. 329 s. ISBN 8072623249. info
 • DASTYCH, Milan. Klinická biochemie - bakalářský obor Zdravotní laborant. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 232 s. ISBN 978-80-210-4572-9. info
  doporučená literatura
 • Rajdl. D. a kol. Clinical biochemistry (e-book, formats: .pdf, .epub, .mobi) 1st ed. Prague, Karolinum Press, 2016, 426 s. ISBN: 978-80-246-3497-5. Download: https://karolinum.cz/en/books/rajdl-clinical-biochemistry-17096
Výukové metody
teoretická příprava - seminář
Metody hodnocení
Kolokvium ve formě závěrečného testu, úspěšnost musí být nejméně 60%. Podmínkou přístupu ke kolokviu je účast na výuce.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/MNAB0711s